english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Przegląd Alergologiczny - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny
     Archiwum
     Redakcja
     Informacje dla czytelników
     Informacje dla autorów Szukaj w artykułach:
  Publikacja wstrzymana
tom 3. nr 3. zima 2006  
 SPIS TREŚCI

 Laryngologia dziecięca
Nawracające zapalenia nosa i zatok u dzieci
Mieczysław Chmielik

Wstęp. Nawracające zapalenie zatok u dzieci jest w polskich warunkach klimatycznych częstym schorzeniem. Specyficzne warunki odpornościowe pacjenta w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym powodują niekiedy trudności w odróżnieniu poszczególnych form zapalenia górnych dróg oddechowych. Trudności te występują zwłaszcza podczas różnicowania przewlekłego, przewlekającego się i nawracającego zapalenia zatok obocznych nosa. Odróżnienie ich od siebie jest jednak z klinicznego punktu widzenia ważne, gdyż sposoby leczenia tych trzech form zapalenia są różne.
Etiologia i patogeneza. W niniejszej pracy przedstawiono najczęstsze uwarunkowania prowadzące do powstania nawracającego zapalenia zatok u dzieci. Zwrócono uwagę na elementy immunologiczne wieku rozwojowego i ich skutki kliniczne, odniesiono się też do upośledzenia klirensu rzęskowego, zaburzeń w składzie śluzu, przeszkód mechanicznych wywołujących zaburzenia drożności nosa i ujść zatok przynosowych.
Rozpoznanie. Zwrócono uwagę na elementy badania laryngologicznego, badania endoskopowego jam nosa, badań drożności nosa, klirensu rzęskowego, prób w kierunku mukowiscydozy. Podkreślono szczególne znaczenie badań radiologicznych, w tym TK zatok w płaszczyźnie wieńcowej.
Leczenie. Podkreślono znaczenie odpowiedniej empirycznej lub w oparciu o antybiogram antybiotykoterapii. Przeanalizowano krytycznie metody leczenia wspomagającego oraz wspomniano o metodach leczenia operacyjnego, stosowanego niekiedy w tej formie zapalenia zatok.
Prognozowanie. Określono zależność przebiegu choroby i jego prognozy od czynników leżących u podstaw schorzenia.


słowa kluczowe: zapalenie zatok, sinusitis in children; sinusitis surgical therapy; ethiology of sinusitis in children

strony: od 10 do 13


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.