english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - redakcja  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego


Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w latach 2012-2013, 2014-2015

ISSN dla wersji elektronicznej: 2083-3326

Punktacja MNiSW za 2014r. 5 pkt, Index Copernicus: 4,12 pkt

Wersja pierwotna czasopisma: papierowa

redaktor naczelny
Mariola Śliwinska-Kowalska

sekretarz redakcji
Ewa Niebudek-Bogusz

adres redakcji
Redakcja kwartalnika Otorynolaryngologia
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź
tel./fax: (+48) 042 631 45 05
e-mail: marsliw@imp.lodz.pl

wydawca
MEDITON Oficyna Wydawnicza
ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115
90-301 Łódź
tel.: (+48) 042 636 35 30
tel./fax: (+48) 042 636 35 18
e-mail: mediton2@mediton.pl

ISSN
1643-658X
Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.