english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 2. czerwiec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Tonsillektomia klasyczna a tonsillektomia metodą koblacji – porównanie metod
Paweł K. Burduk

Wprowadzenie. Tonsillektomia jest zabiegiem, w wyniku którego w okresie pooperacyjnym w różnym nasileniu występuje ból pooperacyjny i brak możliwości stosowania normalnej diety, a co za tym idzie przedłużony powrót chorego do sprawności przedoperacyjnej. Rozwój technik medycznych pozwala na wdrażanie metod operacyjnych, które te niekorzystne czynniki w dużym stopniu eliminują. Jedną z takich metod leczenia jest zabieg tonsillektomii z wykorzystaniem koblacji.
Cel pracy. Porównanie metod tonsillektomii klasycznej i tonsillektomii z koblacją w grupie dorosłych chorych zakwalifikowanych do zabiegu z powodu przewlekłego zapalenia migdałów podniebiennych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na dwóch porównywalnych grupach pacjentów składających się z 12 osób każda. Analizie poddano ocenę bólu pooperacyjnego wg skali subiektywnej, czas wprowadzenia diety, czas powrotu do normalnej aktywności, jak również czas trwania zabiegu i występujące powikłania.
Wyniki. Chorzy operowani z zastosowaniem koblacji mieli mniejsze dolegliwości bólowe (poczynając od 2. doby po zabiegu), możliwy był u nich szybszy powrót do diety normalnej (w 2-3 dobie w porównaniu z 6-7 dobą w przypadku tonsillektomii klasycznej) oraz do aktywności przedoperacyjnej. U jednego z tych chorych obserwowano krwawienie z niszy w okresie pooperacyjnym.
Wnioski. Technika tonsillektomii z zastosowaniem koblacji w znamienny sposób redukuje ból pooperacyjny i umożliwia szybki powrót chorego do normalnej aktywności i skraca czas pobytu w szpitalu. Jest techniką bezpieczną, jednak niecałkowicie pozbawioną powikłań pooperacyjnych.


słowa kluczowe: tonsillektomia klasyczna, koblacja, leczenie, powikłania,cold dissection tonsillectomy, coblation, treatment, complications

strony: od 81 do 85szacunkowy czas pobierania pliku (226 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4615853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.