english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny



 Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego




tom 7. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena narządu przedsionkowego u dzieci z idiopatycznym młodzieńczym skrzywieniem kręgosłupa
Agnieszka Kurzyna, Janusz Popko, Elżbieta Hassmann-Poznańska

Wprowadzenie. Skolioza jest jedną z przyczyn zaburzeń postawy. Charakteryzuje się trójpłaszczyznową deformacją kolumny kręgosłupa. Doniesienia o roli zaburzeń narządu równowagi w etiopatogenezie skoliozy są rozbieżne.
Cel pracy. Ocena czynności narządu przedsionkowego u dzieci z idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa z zastosowaniem badania wideonystagmografii (VNG) i miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (VEMP).
Materiał i metody. Badaniami objęto 14 dzieci leczonych z powodu idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (grupa IS). Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych dzieci. U wszystkich osób wykonano badanie VEMP przy użyciu bodźca typu trzask, podawanego przez słuchawki powietrzne. W badaniu oceniano morfologię zapisu, próg odpowiedzi, latencje, amplitudę oraz międzyuszne różnice latencji i amplitudy. Poza tym, z zastosowaniem metody VNG oceniano obecność oczopląsu w spokoju i w próbach położeniowych, oczopląs optokinetyczny oraz wykonywano próbę kaloryczną.
Wyniki. U 5 dzieci ze skoliozą idiopatyczną w badaniu VNG stwierdzono zmiany sugerujące głównie ośrodkową lokalizację uszkodzenia narządu przedsionkowego. Między grupą kontrolną a grupą IS nie obserwowano różnic istotnych statystycznie dla żadnego z parametrów odpowiedzi VEMP.
Wnioski. Uszkodzenie obwodowego narządu przedsionkowego wydaje się być mało prawdopodobną przyczyną młodzieńczej idiopatycznej skoliozy u dzieci.

słowa kluczowe: narząd przedsionkowy, skolioza idiopatyczna, dzieci,vestibular system, idiopathic scoliosis, children

strony: od 29 do 34


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.