english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 1. marzec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ małej masy urodzeniowej na ryzyko uszkodzenia słuchu
Tomasz Przewoźny, Anna Kawińska, Wojciech Skrzypczak, Jacek Kozłowski, Waldemar NaroŻn

Wprowadzenie. Zaburzenia słuchu u noworodków są jednymi z najczęściej występujących nieprawidłowości w tym okresie życia. Szczególnie predysponowane do wystąpienia niedosłuchu są dzieci z małą masą urodzeniową.
Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania niedosłuchu u noworodków z niską masą urodzeniową (poniżej 1500 g).
Materiał i metody. Materiał stanowiło 2067 noworodków urodzonych w okresie od listopada 2002 r. do lutego 2004 r. i przebywających w Klinice Neonatologii AM w Gdańsku (I poziom referencji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków – PPPBSN). U wszystkich noworodków wykonano badanie otoemisji przejściowo wywołanej trzaskiem (TEOAE). W przypadku wyników nieprawidłowych i/lub obecności innych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu wykonywano badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR) w Poradni Audiologicznej AM w Gdańsku (II poziom referencji PPPBSN).
Wyniki. Do badań w ośrodkach II poziomu referencyjnego zakwalifikowano 318 z 2067 noworodków (15,4%). Były to 74 (23,3%) noworodki z nieprawidłowym wynikiem TEOAE (30 bez i 44 z obecnymi czynnikami ryzyka niedosłuchu) oraz 244 (76,7%) dzieci z obecnością czynników ryzyka uszkodzenia słuchu przy prawidłowym wyniku TEOAE. Niska masa urodzeniowa występowała u 99 z 318 noworodków (31,1%). Prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego słuchu u noworodków z niską masą urodzeniową było niemal 10-krotnie większe niż u noworodków z normalną masą urodzeniową.
Wnioski. Przeprowadzone badania potwierdzają, że niska masa urodzeniowa jest jednym z czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków.

słowa kluczowe: niska masa urodzeniowa, czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu, zaburzenia słuchu u noworodków,low birth weight, risk factors of hearing loss, hearing loss in newborns

strony: od 23 do 28


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.