english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 3. wrzesień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Audiometria mowy w szumie u dzieci z trudnościami w nauce uwarunkowanymi nieprawidłowym rozwojem języka
Przemysław Śpiewak, Beata Śpiewak

Wprowadzenie. Pacjenci z upośledzeniem wyższych czynności słuchowych, w tym z nieprawidłowym rozwojem języka mają trudności z funkcjonowaniem w zdegradowanym akustycznie środowisku. U dzieci przekładać się to może na niezdolność odbioru informacji przekazywanych werbalnie w warunkach klasy, a przez to na słabsze osiągnięcia edukacyjne (Language-based Learning Disability - LLD).
Cel pracy. Celem pracy była ocena rozumienia mowy w szumie przez dzieci z językowo uwarunkowanymi trudnościami w nauce.
Materiał i metody. Przebadano 75 uczniów w wieku 8-16 lat z trudnościami w nauce spowodowanymi upośledzonym rozwojem języka. Przeprowadzono badanie testami słownymi w ciszy oraz w szumie, z zastosowaniem stosunku sygnału do szumu (signal to noise ratio - S/N) +12dB. Wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi u 30 dzieci zdrowych, osiągających dobre wyniki w nauce.
Wyniki. U 73 uczniów rozpoznano centralne zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego (Central Auditory Processing Disorders - CAPDS), a u 2 dzieci - neuropatię słuchową. U 42 pacjentów z CAPDS obserwowano podwyższenie progu rozumienia mowy w szumie, a u 66 uczniów - poszerzenie krzywych artykulacyjnych po podaniu szumu. Dzieci zdrowe nie wykazywały takich zmian.
Wnioski. Poszerzenie krzywej audiometrii mowy w szumie w stosunku do testów wykonanych w ciszy u dziecka z trudnościami w nauce może wskazywać na występowanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.


słowa kluczowe: audiometria mowy w szumie, upośledzone przetwarzanie słuchowe, ©APDs, krzywa artykulacyjna, system FM, speech in noise, (Central) Auditory Processing Disorders, ©APDs, language based learning disability, LLD, articulation curve

strony: od 151 do 156szacunkowy czas pobierania pliku (127 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.