english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 3. wrzesień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza przypadków gastrostomii wykonanych u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami regionu głowy i szyi
Magdalena Ziółkowska, Stanisław Bień

Wprowadzenie. Gastrostomia ze wskazań paliatywnych, wykonana w okresie rozpoczynającego się dopiero niedożywienia, znacząco poprawia jakość życia chorego. Coraz powszechniej stosowane skojarzone leczenie chemioterapią i radioterapią w przypadkach zaawansowanych oraz przeprowadzanie złożonych, rozległych rekonstrukcji w obrębie górnego odcinka drogi oddechowej i pokarmowej, powinny uwzględniać również gastrostomię jako element przygotowujący pacjenta do radykalnego leczenia.
Cel pracy. Celem pracy była prezentacja i analiza 64 przypadków chorych z zaawansowanymi nowotworami regionu głowy i szyi, u których wykonano gastrostomię w celach paliatywnych lub jako część planowego leczenia radykalnego.
Materiał i metody. W latach 2001-2006 gastrostomię wykonano u 64 pacjentów leczonych w Dziale Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W analizowanej grupie dominowali mężczyźni (89,1%), a najczęstszym rozpoznaniem był rak krtani i krtaniowej części gardła (45,5%). Materiał opracowano na podstawie dokumentacji chorych oraz bieżących obserwacji klinicznych.
Wyniki. Głównym wskazaniem do gastrostomii była dysfagia (82,8%). Jedynie w 17,2% przypadkach zastosowano gastrostomię przed podjęciem radykalnego leczenia pacjenta bądź jako element postępowania w przypadku powikłań po operacji. U pozostałych pacjentów było to leczenie paliatywne; u chorych tych średni okres przeżycia po gastrostomii wynosił 52 dni. W 86% przypadkach wykonano gastrostomię klasyczną metodą Kadera lub Witzela, a w 14% przypadkach gastrostomię przezskórną endoskopową (percutaneous endoscopic gastrostomy - PEG). Nie zanotowano ciężkich powikłań związanych z operacją. W 8/11 przypadków po zakończeniu leczenia radykalnego gastrostomię zamknięto.
Wnioski. U chorych z zaawansowanymi nowotworami regionu głowy i szyi należy dążyć do poszerzenia wskazań do gastrostomii wykonywanych jako element planowego leczenia radykalnego, a nie tylko jako postępowania paliatywnego.


słowa kluczowe: rak głowy i szyi, niedożywienie, gastrostomia, PEG, head and neck cancer, malnutrition, gastrostomy, PEG

strony: od 147 do 150szacunkowy czas pobierania pliku (104 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.