english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 3. wrzesień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zakażenia grzybiczne u pacjentów z chorobami otolaryngologicznymi
Agnieszka Morawska, Karolina Hydzik-Sobocińska, Maciej Wiatr, Jacek Składzień, Urszula Pradel

Wprowadzenie. W ostatnim dziesięcioleciu odnotowuje się wzrost częstości zakażeń grzybiczych w narządach otolaryngo-logicznych, stanowiących coraz poważniejszy problem kliniczny. Obraz kliniczny infekcji mykologicznych w narządach otolaryngologicznych bywa bardzo różny, od mało nasilonych objawów zapalnych, po ciężkie zarażenia z powikłaniami oczodołowymi i wewnątrzczaszkowymi.
Cel pracy. Analiza mykologiczna materiału pobranego z narządów otolaryngologicznych chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej w Krakowie.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 372 pacjentów hospitalizowanych, jak również leczonych ambulatoryjnie w latach 2003-2006, u których podejrzewano grzybicze zakażenie w obrębie narządów otolaryngologicznych. U wszystkich badanych wykonano badanie mykologiczne i bakteriologiczne.
Wyniki. Stwierdzono 179 dodatnich badań potwierdzających grzybicze tło zapalenia, co stanowi 48% wszystkich kierowanych do badań pacjentów. W 85% przypadkach wyizolowanym patogenem były grzyby z rodzaju Candida. Organizmy patogenne z rodzaju Aspergillus wyhodowano w 15% posiewów. Stosunkowo często występowały zakażenia mieszane grzybiczo-bakteryjne.
Wnioski. Rodzaj Candida nadal pozostaje najczęstszą przyczyną infekcji grzybiczych w narządach otolaryngologicznych. Wybór optymalnego leczenia zakażenia mykologicznego powinien opierać się na rozpoznaniu patogenu, stopniu zaawansowania zakażenia, stanu chorego oraz uwzględniać toksyczność leków przeciwgrzybicznych.


słowa kluczowe: górne drogi oddechowe, ucho, grzyby, aspergiloza, kandydoza, upper respiratory tract, ear, fungal infection, aspergillosis, candidosis

strony: od 142 do 146szacunkowy czas pobierania pliku (114 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.