english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Powikłania odległe uwulopalatofaryngoplastyk
Jarosław Balcerzak, Magdalena Arcimowicz, Kazimierz Niemczyk

Wprowadzenie. Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) jest w chwili obecnej najbardziej rozpowszechnioną metodą chirurgicznego leczenia Obturacyjnego Bezdechu Podczas Snu (OBPS). Operacja polega na redukcji nadmiaru tkanek w zakresie podniebienia, języczka i ścian gardła.
Cel pracy. Ocena odległych powikłań i efektów niepożądanych UPPP.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 112 pacjentów z OBPS, u których wykonano UPPP posługując się techniką operacyjną opisaną przez Fujite. Ocenę powikłań odległych w całej grupie dokonano po upływie minimum 10 miesięcy od operacji (średnio 27 miesięcy).
Wyniki. Powikłania i objawy niepożądane stwierdzono u 70 pacjentów (62%). U 38 (33,9%) chorych występowało uczucie suchości, zalegania lub innego dyskomfortu w obrębie gardła. 23 (20,53%) badanych zgłaszało uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, 8 (7,14%) pacjentów miało subiektywne wrażenie zmiany barwy głosu, 5 (4,46%) stwierdziło niekorzystną różnicę w jakości i intensywności odczuwania bodźców smakowych. Objawy niewydolności podniebienia miękkiego utrzymały się długotrwale u 3 (2,6%) operowanych. 18 (16,7%) pacjentów relacjonowało występowanie sporadycznych incydentów utrudnienia inicjacji lub kontynuacji aktu połykania. U 10 (10,7%) chorych blizny i zrosty w polu pooperacyjnym doprowadziły do lejkowatego zwężenia pomiędzy częścią nosową gardła i środkową gardła. W 1 (0,89%) przypadku doszło do całkowitej niedrożności nosogardła.
Wnioski. Uwulopalatofaryngoplastyka obciążona jest znacznym ryzykiem odległych powikłań i efektów niepożądanych. Najcięższe z nich w postaci niewydolności gardłowo-podniebiennej oraz ograniczenia drożności części nosowej gardła są wprawdzie rzadkie, ale bardzo trudne do wyleczenia. Ich wystąpienie, w większości przypadków, związane jest z nadmierną resekcją tkanek podniebienia miękkiego i języczka. Patomechanizm większości drobnych powikłań nie jest do końca poznany.

słowa kluczowe: Obturacyjny Bezdech Podczas Snu, uwulopalatofaryngoplastyka, powikłania odległe, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, uvulopalatopharyngoplasty, late complications

strony: od 45 do 49szacunkowy czas pobierania pliku (117 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.