english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena funkcji neutrofilów u dzieci z głębokim niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie i o nieznanej etiologii
Małgorzata Śmiechura, Andrzej Makowski, Agata Makowska Piontek, Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski, Małgorzata Pawełczyk, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Mimo, że układ nerwowy i układ immunologiczny połączone są licznymi wzajemnymi powiązaniami, w dotychczasowej literaturze brak jest praktycznie danych dotyczących zależności między genetycznie uwarunkowanymi chorobami układu nerwowego a zaburzeniami immunologicznymi, jakkolwiek wydają się one prawdopodobne.
Cel pracy. Ocena odporności naturalnej u dzieci z niedosłuchem w zależności od udowodnionego, bądź nieudowodnionego genetycznego tła choroby.
Materiał i metody. Badaniu poddano 29 dzieci z niedosłuchem odbiorczym głębokiego stopnia. U dziewięciorga z nich potwierdzono genetyczne tło choroby (mutacja typu 35delG w genie koneksyny 26). U wszystkich dzieci oceniono zawartość neutrofilów we krwi obwodowej oraz produkcję reaktywnych form tlenu (RTF) bez stymulacji, a następnie po stymulacji fMLP (formylo-metionylo-leucylofenyloalanina), OZ (opsonizowanym zymosanem) i PMA (12-mirystyniano-13-octan forbolu).
Wyniki. W grupie dzieci z genetycznie uwarunkowanym niedosłuchem stwierdzono niższy poziom neutrofilów we krwi obwodowej w porównaniu z dziećmi z niedosłuchem o nieznanej etiologii. Wykazano upośledzenie produkcji RTF spontanicznej i po stymulacji fMLP. Pomiar produkcji RTF przez neutrofile stymulowane OZ i PMA nie wykazał różnic między grupami.
Wnioski: Wstępne obserwacje sugerują istnienie nieprawidłowości w układzie mechanizmów odporności naturalnej u dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym o podłożu genetycznym w porównaniu z dziećmi o nieznanej etiologii choroby.

słowa kluczowe: koneksyna 26, niedosłuch, odporność naturalna, chemiluminescencja, GJB2, hearing loss, natural immune system, blood chemiluminescence

strony: od 27 do 31szacunkowy czas pobierania pliku (123 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.