english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 1. marzec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena ekspresji RCAS1 w wybranych stanach chorobowych narządów głowy i szyi
M. Dutsch-Wicherek, Ł. Wicherek, P. Mak, J. Składzień

Wprowadzenie. RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells) jest białkiem błonowym obecnym na powierzchni komórek nowotworowych, zdolnym do wywołania apoptozy limfocytów cytotoksycznych oraz komórek NK zarówno in vivo jak i in vitro. Może ono brać udział w powstawaniu choroby nowotworowej.
Cel. Celem pracy było wykazanie obecności i porównanie względnej ilości białka RCAS1 u chorych z nowotworami złośliwymi w porównaniu z innymi stanami patologicznymi głowy i szyi.
Materiał i metody. Zbadano ekspresję RCAS1 w tkankach chorych z różnymi stanami chorobowymi nosa, gardła, uszu, głowy i szyi: w nowotworach łagodnych, złośliwych, przewlekłych stanach zapalnych o różnej etiologii (alergiczne polipy nosa, przewlekłe zapalenie ślinianek, sarkoidoza, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych) oraz w tkankach zdrowych. Zawartości białka RCAS1 oceniono łącznie w 34 próbkach tkankowych przy użyciu metody Western blot, wykorzystując do detekcji przeciwciała monoklonalne anty-RCAS1 typu IgM.
Wyniki. Obecność RCAS1 ujawniono we wszystkich tkankach nowotworowych, w 66% polipów nosa i w 62,5% przewlekłych stanów zapalnych. Nie znaleziono RCAS1 w tkankach pochodzących ze zdrowej tkanki mięśniowej. Zawartość RCAS1 była statystycznie istotnie większa w tkankach nowotworowych niż w tkankach nienowotorowych.
Wnioski. Wysoka ekspresja RCAS1 w guzach złośliwych sugeruje jego udział w „ucieczce” guza nowotworowego spod nadzoru immunologicznego ustroju. Jego obecność w tkankach nienowotworowych, takich jak przewlekły proces zapalny, może wskazywać również na udział RCAS1 w procesie zapalnym.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(1), 25-28


słowa kluczowe: guzy głowy i szyi, RCAS1, apoptoza

strony: od 25 do 28szacunkowy czas pobierania pliku (66 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.