english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 4. grudzień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi
Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Bogusław Barański, Marek Kurkowski, Renata Markowska

Wprowadzenie. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna (metoda Tomatisa) polega na dźwiękowej stymulacji układu słuchowego w celu usprawnienia umijętności czynnego słuchania.
Cel. Celem pracy była ocena wpływu zastosowania stymulacji audio-psycho-lingwistycznej na jakość głosu u dzieci z guzkami głosowymi.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 pacjentów w wieku od 6 do 12 lat z guzkami głosowymi i towarzyszącymi zaburzeniami głosu. U wszystkich dzieci przeprowadzono badanie endoskopowe krtani i analizę akustyczną głosu oraz test uwagi i lateralizacji słuchowej według procedury Tomatisa. Nieprawidłowe wyniki ostatnich z tych testów stanowiły podstawę kwalifikowania do udziału w stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Badania powtarzano po zakończeniu pełnego cyklu terapeutycznego, a następnie po 7-miesięcznym okresie obserwacji.
Wyniki. po zakończeniu leczenia u 25 (83%) z 30 dzieci nie stwierdzono guzków głosowych w obrębie krtani. Istotną statystycznie poprawę uwagi słuchowej uzyskano u 80-88% dzieci, a poprawę w zakresie lateralizacji słuchowej u 90% pacjentów. U 24 (80%) osób stwierdzono normalizację parametrów akustycznych głosu, dotyczących częstotliwości i amplitudy. Pozytywny efekt terapeutyczny utrzymywał się po okresie 7 miesięcy od zakończenia leczenia.
Wnioski. Ocena uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej wg metody Tomatisa wskazuje na współistnienie zaburzeń percepcji słuchowej i wpływ czynnika emocjonalnego na proces tworzenia głosu u dzieci z guzkami głosowymi. Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna jest efektywną metodą uzupełniającą terapię dzieci z czynnosciowymi zaburzeniami głosu.

słowa kluczowe: guzki głosowe, stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, Metoda Tomatisa, analiza akustyczna głosu, uwaga słuchowa, lateralizacja słuchowa

strony: od 180 do 184szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.