english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 4. grudzień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wewnątrznosowa endoskopowa dekompresja oczodołu w chorobie Graves-Basedowa - doświadczenia własne
Antoni Krzeski, Norbert P. Górski, Jacek Kiliański, Krzysztof Chojnowski

Wprowadzenie. Orbitopatia często towarzyszy autoimmunologicznym chorobom tarczycy. Jakkolwiek rzadko wiąże się ona z zagrożeniem narządu wzroku, to jednak znacznie pogarsza jakość życia chorych. Wobec braku skutecznych metod leczenia zachowawczego, pacjenci z orbitopatią kierowani są do zabiegów operacyjnych.
Cel. Celem pracy była ocena wyników zastosowania wewnątrznosowej endoskopowej dekompresji oczodołów u pacjentów z orbitopatią towarzyszącą autoimmunologicznym chorobom tarczycy.
Materiał i metody. Ocenie poddano wyniki 9 operacji przeprowadzonych u 5 pacjentek. Zabiegi dekompresji w 3 przypadkach zostały wykonane ze wskazań kosmetycznych, w jednym przypadku ze względu na asymetryczny wytrzeszcz jednostronny z oftalmoplegią, przed planowanym zabiegiem korekcyjnym na mięśniach okoruchowych i w jednym przypadku z powodu nasilonego wytrzeszczu z niedomykaniem szpary powiekowej, z następową keratopatią ekspozycyjną.
Wyniki. Uzyskano dobre wyniki zabiegów operacyjnych we wszystkich przypadkach. Wytrzeszcz zmniejszył się od 2 do 5,5 mm, poprawiło się domykanie szpary powiekowej. U pacjentki z keratopatią ekspozycyjną ustapiły zmiany na rogówce. Wszystkie chore wyraziły satysfakcję z uzyskanego efektu kosmetycznego. W żadnym przypadku nie pojawiły się ani wczesne, ani odległe powikłania zastosowanego leczenia.
Wnioski. Wewnątrznosowa endoskopowa dekompresja oczodołów jest wartościową i bezpieczną metodą leczenia pacjentów z orbitopatią towarzyszącą autoimmunologicznym chorobom tarczycy, gdy dominującym objawem jest wytrzeszcz lub jego powikłania.

słowa kluczowe: autoimmunologiczne choroby tarczycy, orbitopatia Gravesa, wewnątrznosowa endoskopowa dekompresja oczodołu, leczenie operacyjne orbitopatii Gravesa

strony: od 173 do 179szacunkowy czas pobierania pliku (282 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:57191053[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.