english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 4. grudzień 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Prawdopodobieństwo niepowodzenia leczenia u chorych z zaawansowanym rakiem krtani
Wiesław Dobroś, Janusz Ryś, Anna Kruczak, Krzysztof Gil, Krystyna Stanisz-Wallis

Wprowadzenie. Poszukiwane są czynniki o znaczeniu prognostycznym u chorych na raka krtani. Szczególne znaczenie mogą mieć parametry oceniające frakcję wzrostową guza.
Cel. Celem pracy było znalezienie czynników najsilniej wpływających na niepowodzenie leczenia chorych z zaawansowanym rakiem krtani oraz graficzna interpretacja wyników pozwalająca na przewidywanie przeżycia chorego.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 90 chorych leczonych operacyjnie z powodu raka krtani w Klinice Otolaryngologii CM UJ w Krakowie. Okres obserwacji był nie krótszy niż 5 lat. Wielowymiarowej analizie statystycznej w modelu Coxa poddano czynniki kliniczne, histopatologiczne, ekspresję jądrowego antygenu proliferacyjnego - PCNA, wartości cytometrii przepływowej oraz wyniki morfometrycznej oceny jąder komórkowych. Na podstawie wyłonionych niezależnych czynników rokowniczych przedstawiono wzór szacujący prawdopodobieństwo niepowodzenia leczenia.
Wyniki. Wyłonione czynniki decydujące o gorszych wynikach leczenia to: obecność przerzutów w węzłach chłonnych (p=0,00001), wysoki indeks PCNA (p=0,0006), niski stopień zróżnicowania guza (p=0,008), rozległość guza (guz obejmujący trzy piętra krtani i/lub przechodzący do gardła (p=0,033) oraz duża zmienność pola jądra komórki (p=0,092)). Na ich podstawie opracowano wzór, w oparciu o który można obliczyć prawdopodobieństwo niepowodzenia leczenia nazwane Liczbowym Wskaźnikiem Prognostycznym (LWP). Przedstawiono krzywe przeżycia dla wybranych wartości LWP.
Wnioski. Obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych jest najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w raku krtani. Ocena frakcji wzrostowej guza wnosi dodatkową informację. Metody statystyczne pozwalają na graficzną interpretację wyników i przewidywane niepowodzenia leczenia.

słowa kluczowe: jądrowy antygen proliferacyjny, kariometria, indeks proliferacyjny

strony: od 167 do 172szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.