english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 2. czerwiec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównawcza ocena stężenia pierwiastków antyoksydacyjnych w surowicy krwi i bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem lub rakiem krtani
Jurek Olszewski, Jacek Latusiński, Andrzej Kita

Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań na raka krtani. Rozwój nowotworów może się wiązać z zaburzeniami stężeń pierwiastków śladowych i niektórych metali w organizmie.
Cel pracy. Celem pracy była ocena porównawcza stężeń pierwiastków antyoksydacyjnych (żelaza, miedzi, cynku i magnezu) w surowicy krwi i bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani lub rakiem krtani oraz osób zdrowych.
Materiał i metody. Badania wykonano u 30 chorych (20 mężczyzn i 10 kobiet) w wieku 20-88 lat, których podzielono na trzy grupy: I) 10 chorych z brodawczakiem krtani wieku dorosłego, II) 10 chorych z rakiem krtani, III) 10 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (grupa kontrolna). Materiał do badań stanowiły próbki krwi pobrane przed leczeniem operacyjnym oraz wycinki zmienionych tkanek krtani w przypadku grupy I i II oraz wycinek chrząstki przegrody nosa w przypadku grupy III. Oznaczenia żelaza (Fe), miedzi (Cu), cynku (Zn) i magnezu (MG) przeprowadzono przy użyciu spektometru sekwencyjnego Spectroflame-M.
Wyniki. U chorych z rakiem krtani stwierdzono istotnie wyższe stężenie Fe i Cu w bioptatach tkankowych oraz istotnie niższe stężenie Zn i Mg w bioptatach tkankowych oraz Zn w surowicy krwi w porównaniu z grupą kontrolną. U chorych z brodawczakiem krtani stwierdzono istotnie niższe stężenia Fe, Zn i Mg a bioptatach tkankowych oraz istotnie niższe stężenie Zn w surowicy krwi w porównaniu z grupą kontrolną.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie znacznych zaburzeń równowagi pierwiastków śladowych i metali u badanych chorych co może mieć znaczenie w patogenezie raka krtani.

słowa kluczowe: czynniki antyoksydacyjne, brodawczak krtani, rak krtani, żelazo, miedź, cynk, magnez

strony: od 90 do 93szacunkowy czas pobierania pliku (58 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.