english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 2. czerwiec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena występowania skrzywień przegrody nosa u dzieci i młodzieży
Olga Olszewska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Mieczysław Chmielik, Anna Bielicka, Eliza Bożek, Karolina Frydel, Aleksandra Doroszewska-Szczepanik

Wprowadzenie. Skrzywienia przegrody nosa u dzieci często wymagają interwencji chirurgicznej. Czynnikami ryzyka są nieprawidłowy wzrost masywu nosowo-szczękowego oraz urazy nosa.
Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania skrzywień przegrody nosa w populacji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, analiza korelacji typu skrzywienia z wiekiem i płcią oraz ustalenie ewentualnego wpływu urazów przegrody nosa na ostateczny jej kształt.
Materiał i metody. Losową populację 435 osób podzielono na 4 grupy wiekowe: grupa 1 (3-7 lat), grupa 2 (8-13 lat), grupa 3 (14-20 lat), grupa 4 (21-25 lat). Ocenę przegrody nosa dokonano metodą rynoskopii przedniej, bez zastosowania środków obkurczajacych błonę śluzową nosa. Dodatkowo przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące możliwych przyczyn skrzywienia. Deformacje przegrody nosa kwalifikowano do jednego z 7 typów skrzywień przegrody nosa wg klasyfikacji Mladiny.
Wyniki. Deformacje przegrody stwierdzono u niemal 40% badanych (około 34%, 28%, 44% i 62% odpowiednio w grupie wiekowej 1,2,3,4). Były one częstsze u osób płci męskiej, a ich częstość wzrastała wraz z wiekiem. W grupach młodszych dominowały skrzywienia przednie przegrody nosa, podczas gdy w starszych grupach wiekowych - skrzywienia tylne przegrody. Czynnikiem ryzyka rozwoju deformacji przegrody był masywny uraz nosa. Nie stwierdzono związku między rodzajem porodu (uraz okołoporodowy) a obecnością skrzywienia w późniejszym wieku.
Wnioski. Odsetek skrzywień przegrody nosa wzrasta wraz z wiekiem, a ich lokalizacja zmienia się z przedniej na tylną. Kilkuletnia obserwacja tej samej populacji wyjaśniłaby patofizjologię i dynamikę rozwoju deformacji przegrodu nosa.

słowa kluczowe: przegroda nosa, skrzywienie, klasyfikacja, dzieci, występowanie

strony: od 79 do 82szacunkowy czas pobierania pliku (65 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.