english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 1. marzec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ niedokrwienia pochodzącego z tętnic kręgowych na ultrastrukturę komórek słuchowych zewnętrznych u świnek morskich
Jurek Olszewski1, Jarosław Miłoński1, Mirosław Starnawski2

1) Klinika Otolaryngologiczna Instytutu Chirurgii WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-546 Łódź
2) Oddział Laryngologiczny Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa WolaWprowadzenie. Komórki rzęsate zewnętrzne są jednymi z najbardziej wrażliwych komórek ustroju człowieka na niedokrwienie, a ich zniszczenie jest nieodwracalne.
Cel. Celem pracy była ocena jakościowa i ilościowa zmian ultrastrukturalnych komórek słuchowych zewnętrznych po doświadczalnym niedokrwieniu, spowodowanym drażnieniem tętnicy kręgowej u świnek morskich.
Materiał i metody. W grupie doświadczalnych zwierząt, po znieczuleniu ogólnym Ketalarem i Fentanylem operacyjnie wprowadzono do wyrostka poprzecznego II kręgu szyjnego klips naczyniowy drażniący splot okołotętniczy tętnicy kręgowej. Ocenę ultrastrukturalną tkanek ślimaka przeprowadzono w 50 dobie od zabiegu. Porównywano zmiany jakościowe komórek rzęsatych oraz ilościowe mitochondriów tych komórek u świnek doświadczalnych i kontrolnych, u których stosowano jedynie znieczulenie ogólne.
Wyniki. Stwierdzono zmiany niedokrwienne komórek słuchowych zewnętrznych po stronie drażnienia tętnicy kręgowej pod postacią wielopokładowych ciałek lamelarnych, częściowo rozdętych. Rzęski tych komórek były zwykle maczugowato rozdęte. Niektóre mitochondria, znajdujące się w kolbach synaptycznych były obrzmiałe. Średnie pole powierzchni przekroju mitochondriów oraz względna objętość kompartmentu zewnętrznego były istotnie większe u świnek doświadczalnych niż kontrolnych.
Wnioski. Drażnienia splotu okołotętniczego tętnicy kręgowej powoduje możliwe zarówno do oceny jakościowej jak i ilościowej zmiany niedokrwienne komórek słuchowych zewnętrznych u świnek morskich.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 1-11


słowa kluczowe: badania ultrastrukturalne, tętnice kręgowe, czynność komórek słuchowych zewnętrznych, świnki morskie, ultrastructural studies, ischemia, vertebral arteries, function of external hair cells, guinea pigs

strony: od 40 do 43szacunkowy czas pobierania pliku (400 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:81261474[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.