english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 2. nr 1. marzec 2003  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie emisji otoakustycznej produktów zniekształceń nieliniowych w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
Beata Hendler1, Piotr Kotyło2, Marta Fiszer2, Mariola Śliwińska-Kowalska2

1) Zakład Usług Medycznych "Transfer Medrom", 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Partyzantów 4
2) Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy 8Wprowadzenie. Szereg doniesień wskazuje na przydatność emisji otoakustycznej w ocenie zmian słuchu związanych z ostrym narażeniem na hałas. Jednakże rola otoemisji w monitorowaniu uszkodzeń słuchu spowodowanych przewlekłym zawodowym narażeniem na hałas nie jest jak dotąd ustalona.
Cel pracy. Ocena wartości badania emisji otoakustycznej produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) w porównaniu z audiometria tonalną w monitorowaniu zawodowych uszkodzeń słuchu.
Materiał i metody. Badaniami objęto dwie grupy osób - 23 pracowników przemysłu metalowego, z krótkim stażem pracy w narażeniu na hałas (6 miesięcy - 6 lat) oraz 40 mężczyzn i kobiet - pracowników przemysłu włókienniczego z długim stażem pracy w narażeniu na hałas (6-16 lat). Wyniki badania audiometrii tonalnej oraz DPOAE wykonywano dwukrotnie w odstepach roku i porównywano do wyników badań słuchu przeprowadzonych w odpowiednio dobranych grupach kontrolnych, nienarażonych zawodowo na hałas.
Wyniki. W trakcie roku obserwacji w żadnej z grup nie stwierdzono istotnych zmian w progach audiometrycznych słuchu. Badania DPOAE wykazały natomiast istotne słabnięcie sygnału emisji w obu grupach narażonych na hałas, zwłaszcza nasilone u osób z długim stażem pracy. Stwierdzono istotną zależnośc między stażem pracy a amplitudą DPOAE w szerokim zakresie częstotliwości 1-6 kHz oraz wiekiem a amplitudą DPOAE, jednakże jedynie w częstotliwościach wysokich (5 i 6 kHz).
Wnioski. Badanie DPOAE wydaje sie lepiej niż audiometria tonalna oceniać głębokość zniszczenia komórek słuchowych i stanowić czułe narzędzie monitorowanai uszkodzeń słuchu spowodowanych działaniem hałasu.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 27-33

słowa kluczowe: emisja otoakustyczna produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE), hałas, zawodowe uszkodzenia słuchu, starcze uszkodzenie słuchu, distortion product otoacustic emissions (DPOAE), noise, occupational hearing loss, presbycusis

strony: od 27 do 33szacunkowy czas pobierania pliku (86 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.