english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 4. grudzień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja β-kateniny w utkaniu nowotworowym raka krtani oraz znaczenie w ocenie inwazyjności zmian .
Katarzyna Starska, Iwona Lewy-Trenda, Jan Woś, Paweł Papież, Ewa Forma, Magdalena Bryś

Wprowadzenie. Obecność stabilnej formy β-kateniny
w utkaniu nowotworowym związane jest z nasileniem progresji
guza m.in. poprzez aktywację onkogenu c-erbB-2 i c-Myc oraz
metaplazji nabłonkowo-mezenchymalnej EMT.
Cel pracy. Celem pracy była analiza ekspresji β-kateniny w raku
krtani oraz ocena znaczenia ekspresji w aspekcie określenia
stopnia agresywności zmian nowotworowych.
Materiał i metody. Badania dotyczyły grupy 71 raków płaskonabłonkowych
krtani. W patomorfologicznej ocenie zastosowano
kryteria pTNM oraz skalę zmian w obwodowej części guza
(tumor front grading). Ekspresję mRNA β-kateniny oceniono
metodą ilościowej analizy produktu amplifikacji w czasie rzeczywistym
(real-time RT-PCR). Poziom białka oznaczono techniką
Western blot.
Wyniki. Zwiększona ekspresja mRNA β-kateniny w komórkach
raka krtani została potwierdzona dla guzów o wyższym
zaawansowaniu zmian pT3-pT4 (p=0,003). Raki o większej
agresywności w klasyfikacji TFG charakteryzowały się większą
ekspresją genu (p=0,002). Dla guzów głębiej naciekających
otaczające tkanki podścieliska, w sposób rozproszony, małymi
grupami komórek (<15 komórek wpw) wykazano większą
ekspresję mRNA (odpowiednio p=0,01 i p=0,003).
Wnioski. Wyniki przedstawionych badań potwierdzają rolę
β-kateniny jako czynnika istotnego w determinowaniu agresywności
zmian nowotworowych w raku krtani.

słowa kluczowe: rak krtani, β-kateniny, typ i głębokość inwazji

strony: od 155 do 162szacunkowy czas pobierania pliku (205 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4214743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.