english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Odległa analiza kliniczna chorych operowanych z powodu przyzwojaków niechromochłonnych .
Jarosław Markowski, Włodzimierz Dziubdziela, Tatiana Gierek, Grzegorz Budziński, Jacek Pająk, Lucyna Klimczak-Gołąb, Katarzyna Pasternak,

Wprowadzenie. Przyzwojaki niechromochłonne (kłębczaki)
są rzadko występującymi guzami części układu nerwowego.
Wywodzą się one z komórek recepcyjnych układu autonomicznego
przywspółczulnego w miejscach ich skupisk. Powstają
w postaci niechromochłonnych ciałek przyzwojowych. Nazwa
chemodectoma nawiązuje do zdolności chemorecepcyjnych
komórek guza. W obrębie głowy i szyi nowotwory te występują
najczęściej w kłębku szyjnym, zwoju bębenkowym, zwoju nerwu
błędnego i opuszce żyły szyjnej.
Cel pracy. Celem pracy była analiza kliniczna 3 chorych z kłębczakami
głowy i szyi, leczonych operacyjnie, w obserwacji odległej.
Materiał i metody. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji
medycznej 3 przypadków kłębczaków, w tym 2 kłębczaków
tętnicy szyjnej i 1 kłębczaka bębenkowego.
Wyniki. Decydującymi badaniami w diagnostyce przedoperacyjnej
były badania obrazowe: tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny i arteriografia. U obu chorych po operacjach
kłębczaka tętnicy szyjnej w obserwacji 13- i 6-letniej utrzymuje
się porażenie fałdu głosowego po stronie operowanej. Słuch
pacjentki po 10 latach od operacji kłębczaka bębenkowego
pozostał na poziomie sprzed operacji. Żaden przypadek nie
okazał się guzem złośliwym.
Wnioski. Łagodne kłębczaki są dobrze rokującymi guzami,
których leczenie operacyjne wymaga jednakże dużego doświadczenia
chirurgicznego ze względu na możliwość znacznego
krwawienia śródoperacyjnego. Porażenie fałdu głosowego po
operacji kłębczaka szyjnego jest nieodwracalne.

słowa kluczowe: przyzwojaki niechromochłonne, nowotwory głowy i szyi

strony: od 71 do 78szacunkowy czas pobierania pliku (302 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:61201063[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.