english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena skuteczności rehabilitacji foniatrycznej głosu u nauczycieli z przewlekłą dysfonią
Beata Sznurowska-Przygocka, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Duża częstość występowania dolegliwości ze
strony narządu głosu u nauczycieli może być następstwem niekorzystnego
działania wielu czynników, z których najważniejszym
wydaje się być wadliwa emisja głosu. Rehabilitacja foniatryczna
to proces nauki prawidłowej emisji głosu u osób, u których
występują utrwalone zaburzenia ze strony krtani i gardła.
Cel pracy. Ocena skuteczności rehabilitacji foniatrycznej głosu
u nauczycieli z przewlekłą dysfonią.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 143 czynnych
zawodowo nauczycieli z przewlekłymi dolegliwościami głosowymi
i nieprawidłową emisję głosu. U wszystkich pacjentów
przeprowadzono badanie ankietowe, laryngologiczne oraz
foniatryczne z wideolaryngostroboskopią – w grupie badanej
(107 osób) przed i po rehabilitacji, a w grupie kontrolnej (36
osób) w odstępie 5-6 miesięcy. Schemat rehabilitacji głosowej
obejmował indywidualne spotkania z terapeutą głosu, odbywające
się raz w tygodniu i trwające około 60 minut.
Wyniki. Rehabilitacja głosowa trwała średnio 5,5 miesiąca
i obejmowała 13,5 godzin zajęć. W grupie rehabilitowanej
uzyskano istotną poprawę w zakresie zmniejszenia częstości
występowania dolegliwości i objawów chorobowych, oraz
nieprawidłowości parametrów foniatrycznych i wideolaryngostroboskopowych.
W badaniu końcowym w grupie tej prawidłową
emisję głosu osiągnięto u niemal 70% osób. W grupie
nierehabilitowanej obserwowano brak zmian lub pogorszenie
parametrów foniatrycznych i wideolaryngostroboskopowych.
Wnioski. Rehabilitacja foniatryczna u nauczycieli z przewlekłą
dysfonią wydaje się stanowić skuteczną metodę zapobiegania
chorobom zawodowym.

słowa kluczowe: emisja głosu, rehabilitacja foniatryczna, chrypka

strony: od 60 do 70szacunkowy czas pobierania pliku (298 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:61201063[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.