english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 11. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Binaural Masking Levels Difference u dzieci z zaburzeniami uczenia się na drodze językowej koreluje z rozumieniem mowy w szumie
Przemysław Śpiewak, Jarosław Markowski, Beata Śpiewak

Wprowadzenie. W ostatnich latach do ośrodków audiologiczno-
foniatrycznych trafia coraz więcej dzieci z zaburzeniami
uczenia się wynikajacymi z zaburzeń rozwoju języka (Languagebased
learning disability – LLD), które mogą zależeć od zaburzeń
procesów ośrodkowego przetwarzania słuchowego. Binaural
Masking Level Difference (BMLD) jest jednym ze słuchowych
testów centralnych, którego wynik nie jest zależny od dojrzałości
języka i mowy.
Cel pracy. Celem pracy była ocena BMLD w grupach dzieci
w wieku szkolnym z LLD w zależności od wyników audiometrii
mowy w ciszy i w szumie.
Materiał i metody. Bdaniami objęto 45 z LLD, które podzielono
na trzy grupy. Grupa 1 – 13 dzieci z istotnie gorszymi wynikami
rozumienia mowy w szumie w porównaniu z rozumieniem
w ciszy. Grupa 2 – 17 dzieci z nieprawidłowym wynikiem
rozumienia mowy w ciszy (stopień rozróżniania poniżej 70%).
Grupa 3 – Dzieci z krzywymi artykulacyjnymi w ciszy i szumie
o tej samej, normalnej lokalizacji. Wyniki uzyskane u dzieci z LLD
porównano z grupą kontrolną 12 dzieci bez trudności w nauce
i z prawidłowym słuchem.
Wyniki. Dzieci z LLD i upośledzonym rozumieniem mowy
w szumie (grupa 1) miały najgorsze wyniki testu BMLD.
U dzieci z LLD i prawidłowym rozumieniem w szumie (grupa
3), jak również w grupie kontrolnej test BMLD nie wykazywał
nieprawidłowości.
Wnioski. Upośledzenie rozumienia w szumie u dzieci z LLD jest
skorelowane z istotnie gorszymi wartościami testu BMLD.

słowa kluczowe: nieprawidłowy rozwój języka, Binaural Masking Level Difference BMLD, zaburzenia procesówośrodkowego przetwarzania słuchowego, audiometria mowy

strony: od 47 do 52szacunkowy czas pobierania pliku (154 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.