english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 3. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena zaburzeń głosu oraz problemów psychologicznych u nauczycieli
Marta Fiszer, Piotr Kotyło, Dorota Merecz*, Ewa Niebudek-Bogusz, Mariola Śliwińska-Kowalska

Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź
*Zakład Psychologii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy 8, 90-950 ŁódźWprowadzenie. Choroby narządu głosu u nauczycieli są w Polsce poważnym problemem nie tylko medycznym, lecz również społecznym i ekonomicznym. Stąd istotne jet bliższe rozpoznanie tła tych chorób.
Cel pracy. Celem pracy była ocena dolegliwości i objawów chorobowych ze strony narządu głosu, a także problemów psychologicznych u nauczycieli kierowanych na konsultację foniatryczną.
Materiał i metody. Badaniami objęto 100 nauczycieli skierowanych do Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu IMP w Łodzi z powodu zaburzeń głosu. U wszystkich osób wykonano badanie foniatryczne i wideostroboskopowe. Dodatkowo u 20 osób z cechami nadreaktywności neurowegetatywnej przeprowadzono konsultację psychologiczną z oceną na podstawie badania Kwestionariuszem Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28).
Wyniki. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli, w większości nauczający języka polskiego i języków obcych, w wieku 45-55 lat i ze stażem pracy 15-20 lat. Najczęstszą dolegliwością była stała lub okresowa chrypka oraz uczucie zasychania w gardle. Badaniem przedmiotowym stwierdzano głównie zmiany czynnościowe. Zmiany organiczne pod postacią guzków głosowych i zmian przerostowych występowały jedynie u 16% chorych. Najczęstszymi nieprawidłowościami w badaniu foniatrycznym i wideostroboskopowym były: nieprawidłowy tor oddychania, skrócony czas fonacji, nieprawidłowe uczynnianie rezonatorów oraz nadmierne napięcie mięśni szyi podczas fonacji. Połowa z kierowanych na konsultację psychologiczną nauczycieli z zaburzeniami głosu charakteryzowała się złym stanem zdrowia psychicznego wymagającym specjalistycznej interwencji psychologicznej.
Wnioski. Brak opanowania prawidłowych technik fonacji oraz problemy psychologiczne wydają się być istotnym podłożem częstego występowania chorób narządu głosu u nauczycieli.


słowa kluczowe: nauczyciele, zaburzenia głosu, emisja głosu, rehabilitacja logopedyczna, interwencja psychologiczna, teachers, vocal disorders, voice training, psychological intervention

strony: od 181 do 186szacunkowy czas pobierania pliku (92 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.