english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 3. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wartość prognostyczna cech morfologicznych guza pierwotnego i węzłów chłonnych w raku płaskonabłonkowym krtani
Katarzyna Starska*, Andrzej Kulig**, Marek Łukomski*

Katedra Otolaryngologii i Klinika Laryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Zakład Patomorfologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 ŁódźWprowadzenie. W ciągu ostatnich 30 latach obserwuje się stały wzrost zachorowań i zgonów na nowotwory krtani w Polsce. Pomimo wielu badań nie udało się do tej pory wskazać klinicznych i/lub histopatologicznych markerów umożliwiających prognozowanie u chorych na raka krtani.
Cel. Celem pracy była ocena związku między wybranymi cechami morfologicznymi nowotworu pierwotnego i układu chłonnego szyi a przewidywaniem czasu przeżycia, nawrotów miejscowych i wznów węzłowych procesu nowotworowego u tych chorych.
Materiał i metody. Badaniem objęto 209 chorych operowanych z powodu raka płaskonabłonkowego krtani. W badaniach morfologicznych guza pierwotnego zastosowano kryteria oceny zaawansowania zmian nowotworowych we froncie guza (TFG).
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między stopniem zaawansowania zmian wg klasyfikacji TFG, głębokością oraz sposobem naciekania nowotworowego a prawdopodobieństwem przeżycia chorych. Obecność rozrostu ośrodków rozmnażania lub odczynowej proliferacji komórek limfoidalnych były czynnikami rokowania korzystnego, natomiast obecność przerzutów węzłowych, brak pobudzenia węzła chłonnego („węzeł wypłukany”) były czynnikami złego rokowania. Wznowa miejscowa była istotnie skorelowana ze stopniem zaawansowania zmian nowotworowych wg klasyfikacji TFG oraz głębokością inwazji. Wznowa węzłowa była natomiast istotnie zależna od obecności przerzutów i zmian odczynowych w okolicznych węzłach.
Wnioski. Wybrane markery kliniczno-morfologiczne wydają się być ważnymi czynnikami prognostycznymi u chorych na raka krtani.


słowa kluczowe: rak płaskonabłonkowy krtani, guz pierwotny, klasyfikacja TFG, przerzuty węzłowe, węzłowe zmiany odczynowe, czynniki prognostyczne, planoepithelial larynx cancer, primary tumor, TFG classification, lymph node metastasis, nodal reactive response, prognosis

strony: od 173 do 180szacunkowy czas pobierania pliku (158 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3311632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.