english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 3. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Choroby jamy ustnej, ślinianek, gardła i krtani
Wybrane aspekty apoptozy i proliferacji komórkowej raka krtani
Maciej Gryczyński, Wioletta Pietruszewska

Katedra Otolaryngologii i Klinika Laryngologii Uniwersytetu Medycznego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź


Mimo rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych rak krtani nadal pozostaje istotnym problemem onkologicznym. Do czynników o uznanym znaczeniu rokowniczym u chorych na raka krtani należą m.in. klasyfikacja TNM i stopień zróżnicowania histologicznego nowotworu. Wskaźniki te często nie są wystarczające w diagnozowaniu, monitorowaniu przebiegu choroby i prognozowaniu czasu przeżycia chorych i zawodzą przy podejmowaniu decyzji o rozległości zabiegu chirurgicznego (zwłaszcza węzłów chłonnych szyi), jak również dodatkowego napromieniania lub chemioterapii. Badania ostatnich lat podnoszą prognostyczne znaczenie oceny biologii nowotworów i związanych z nią procesów proliferacji komórkowej i apoptozy. Aktywność proliferacyjna nowotworu związana jest z szybkością jego wzrostu, a określenie wielkości frakcji wzrostowej jest uznanym wskaźnikiem w prognozowaniu czasu przeżycia chorych na różne nowotwory. Apoptoza jest ciągiem zdarzeń morfologicznych, biochemicznych i molekularnych prowadzących do śmierci komórki, a kluczową rolę w jej regulacji odgrywają białka P53 i Bcl2. W pracy przypomniano podstawowe pojęcia dotyczące apoptozy i proliferacji komórkowej, opisano morfologiczne i biochemiczne cechy komórki apoptotycznej oraz geny i białka P53, Bcl2 i Ki67. W oparciu o własne doświadczenie wskazano na prognostyczną wartość oceny ekspresji powyższych genów i białek u chorych na raka krtani. Podkreślono również zależności między procesami apoptozy i proliferacji w raku krtani a możliwością wykorzystania badań tych procesów w diagnozowaniu, leczeniu (z uwzględnieniem leczenia proapoptotycznego) i monitorowaniu chorych na raka krtani oraz na inne złośliwe nowotwory lite.

słowa kluczowe: rak krtani, apoptoza, proliferacja komórkowa, czynnik rokowniczy, laryngeal cancer, apoptosis, cell proliferation, prognostic factor

strony: od 151 do 160szacunkowy czas pobierania pliku (191 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3913742[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.