english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 1. nr 3. grudzień 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena wyników badań mikrobiologicznych w ostrych i przewlekłych zapaleniach zatok szczękowych w zależności od metody pobrania materiału
Marcin Konior, Jacek Składzień

Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Śniadeckich 2, 31-501 Kraków


Wprowadzenie. Zapalenie zatok przynosowych należy do najczęstszych problemów w praktyce laryngologicznej. Diagnostyka choroby opiera się na badaniu klinicznym oraz badaniach dodatkowych, w tym także ocenie mikrobiologicznej.
Cel. Celem pracy była ocena występowania patogenów w ostrym i przewlekłym zapaleniu zatok szczękowych oraz porównanie wyników badań bakteriologicznych w zależności od metody pobrania materiału.
Metody. Badaniami objęto 54 chorych na ostre zapalenie zatok szczękowych oraz 29 chorych na przewlekłe zapalenie zatok szczękowych. Materiał do badania mikrobiologicznego pobierano drogą punkcji przez przewód nosowy dolny jako aspirant z zatoki szczękowej w pierwszej grupie pacjentów oraz śródoperacyjnie w trakcie operacji zatoki wykonywanej metodą Calwell-Luca u osób z drugiej grupy.
Wyniki. Organizmy patogenne wyhodowano w 50% posiewów treści zaaspirowanej drogą punkcji zatoki szczękowej i 100% przypadków materiale pobranym śródoperacyjnie. Najczęstszymi patogenami w ostrym zapaleniu zatok szczękowych były paciorkowce, w tym głównie Streptococcus pneumoniae i paciorkowce B-hemolizujące, a także Haemophilus influenzae i Staphylococcus aureus. W przewlekłym zapaleniu zatok szczękowych najczęściej izolownym patogenem był Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae. U 10% chorych stwierdzono ponadto grzyby Candida albicans.
Wnioski. Bakteriologia ostrego i przewlekłego zapalenia zatok przynosowych różni się w aspekcie rodzaju wystepujących patogenów, jednakże wiodącą rolę odgrywają Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Obie oceniane metody pobrania materiału do badań wydają się dawać pewne informacje o czynniku sprawczym choroby.


słowa kluczowe: zapalenie zatok obocznych nosa, etiologia, wyniki mikrobiologiczne, maxillary sinusitis, etiology, microbiological tests

strony: od 187 do 189szacunkowy czas pobierania pliku (51 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:114321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.