english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 2. czerwiec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Badanie oceniające koszty zaostrzeń astmy oskrzelowej w Polsce
M. Kokot, C. Głogowski, A. Szewczak

Wprowadzenie. Pomiar kosztów procedur medycznych ma kluczowe znaczenie dla analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia. Powinno się go dokonywać w oparciu o metodę śledzenia bieżącego zużycia środków w trakcie procesu leczenia. W przypadku astmy oskrzelowej większość kosztów generowana jest przez zaostrzenia choroby.
Cel pracy. Dokonanie oceny kosztów zwiazanych z zaostrzeniami astmy oskrzelowej w warunkach polskich u chorych leczonych ambulatoryjnie i u chorych hospitalizowanych.
Materiał i metody. W dwóch prospektywnych badaniach obserwacyjnych obliczono średni koszt leczenia zaostrzenia astmy oskrzelowej w warunkach ambulatoryjnych i w warunkach szpitalnych w Polsce, w roku 2001.
Do każdego z badań, zgodnie z wcześniejszym oszacowaniem minimalnej liczby przypadków potrzebnych do rzetelnej oceny, zakwalifikowano co najmniej 100 chorych. Koszty procedur i leków oparto o dane rynkowe z roku 2001, a przy szacowaniu kosztów pośrednich wykorzystano metodę kapitału ludzkiego.
Wyniki. Obliczono średni koszt leczenia zaostrzenia astmy w Polsce w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych z perspektywy ogólnospołecznej i płatnika instytucjonalnego. Przedstawiono dokładną strukturę tych kosztów.
Wnioski. Wskazano na możliwości redukcji kosztów leczenia zaostrzeń, bez podgorszenia jakości opieki sprawowanej nad chorymi.
Jest to pierwsze w Polsce badanie kosztów procedury medycznej przy użyciu powyższej preferowanej w rozwiniętych krajach metodologii.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(2), 106-112

słowa kluczowe: astma oskrzelowa, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, zaostrzenia astmy oskrzelowej, kontrola astmy oskrzelowej, koszty choroby

strony: od 106 do 112szacunkowy czas pobierania pliku (88 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.