english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 2. czerwiec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja Fas/APO-1, Bcl-2, PCNA i HLA-DR w bioptatach pochodzących z oskrzeli chorych na astmę alergiczną
S. Żegleń, A. Gabriel, J. Kozielski, B. Rogala

Wprowadzenie. Zahamowanie apoptozy limfocytów i tym samym ich wydłużone przeżycie wydaje się być ważnym czynnikiem podtrzymującym proces zapalny. Do najważniejszych czynników przekazujących sygnał apoptozy należy antygen Fas, z kolei jednym z istotniejszych inhibitorów tego procesu jest Bcl-2.
Cel pracy. Ocena stopnia ekspresji Fas/APO-1, Bcl-2, PCNA i HLA-DR w bioptatach pochodzących z oskrzeli chorych na astmę alergiczną.
Materiał i metody. Grupa badana składała się z 7 chorych na epizodyczną atopową astmę oskrzelową alergiczną w okresie bezobjawowym. Grupę odniesienia stanowiło 5 chorych na sarkoidozę. Podczas badania bronchofiberoskopowego pobierano 3-4 wycinki z oskrzeli płata dolnego płuca prawego. Do oceny wybranych czynników zastosowano metodę immunohistochemiczną.
Wyniki. Bcl-2 był obecny u wszystkich chorych na astmę oskrzelową. Zaobserwowano odczyn średnio pozytywny Fas na komórkach jednojądrzastych w obrębie nabłonka oskrzeli u dwóch chorych na astmę oskrzelową. Stwierdzono silnie pozytywny odczyn w przypadku antygenu HLA-DR u wszystkich badanych chorych. Odczyn z PCNA był słabo dodatni u pięciu chorych na astmę oskrzelową. Stopień ekspresji Bcl-2 oraz Fas u chorych na sarkoidozę był porównywalny do tego obserwowanego w astmie. Ekspresja HLA-DR była o stopień słabsza, natomiast reakcja z PCNA o stopień silniejsza w porównaniu z chorymi na astmę.
Wnioski. Przewlekanie się procesu zapalnego w przebiegu chorób alergicznych może być wywołane poprzez nadmierną aktywację inhibitorów apoptozy.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(2), 99-105

słowa kluczowe: Fas/APO-1, Bcl-2, PCNA, HLA-DR, bioptaty oskrzelowe, astma alergiczna

strony: od 99 do 105szacunkowy czas pobierania pliku (723 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1464624127[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.