english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 2. czerwiec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Tlenek azotu w powietrzu wydychanym u chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa
Z. Ziętkowski, A. Bodzenta-Łukaszyk, M.M.Tomasiak

Wprowadzenie. Pomiary stężenia tlenku azotu (NO) w powietrzu wydychanym znajdują coraz większe zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na astmę. Alergiczny sezonowy nieżyt nosa (ASNN) jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy i często z nią współistnieje.
Cel pracy. Ocena stężenia NO w powietrzu wydychanym w aspekcie monitorowania zapalenia dolnych dróg oddechowych u chorych na ASNN oraz korelacja ewentualnych zmian z wynikami badań spirometrycznych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 45 chorych na ASNN, uczulonych na alergeny pyłków traw. Badani zgłaszali typowe objawy ASNN oraz obecność takich dolegliwości, jak duszności, świsty, kaszel, spadek tolerancji wysiłku. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników. Każdy z badanych miał wykonywany przed sezonem pylenia oraz w trakcie jego trwania pomiar stężenia NO w powietrzu wydychanym oraz badanie spirometryczne i "score" objawów. Pomiary stężenia NO w powietrzu wydychanym wykonano metodą chemiluminescencji fazy gazowej reakcji pomiędzy NO a ozonem.
Wyniki. Średnie stężenie wydychanego NO przed okresem pylenia było istotnie wyższe u chorych na ASNN w porównaniu z grupą zdrowych ochotników. Badania powtórzone w czasie trwania sezonu pylenia traw wykazały istotny statystycznie wzrost stężenia NO. Obserwowane zmiany korelowały z występowaniem i stopniem nasilenia objawów astmatycznych, nie korelowały natomiast z nasileniem objawów ASNN. Analiza wyników badań spirometrycz-nych wykonanych przed i w okresie pylenia nie wykazała istotnych statystycznie różnic. Obserwowano jedynie tendencję do obniżenia MEF 50 u chorych na ASNN w sezonie pylenia traw.
Wnioski. Ocena stężenia NO w powietrzu wydychanym jest przydatnym badaniem w monitorowaniu zapalenia dolnych dróg oddechowych u chorych na ASNN.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(2), 93-98

słowa kluczowe: alergiczny sezonowy nieżyt nosa, tlenek azotu, astma

strony: od 93 do 98szacunkowy czas pobierania pliku (129 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.