english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 1. marzec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena odporności poszczepiennej po zastosowaniu skoniugowanej szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu b u dzieci przedwcześnie urodzonych
D. Chlebna-Sokół, J.P. Sikora, W. Sabanty, I. Ligenza

Wprowadzenie. U dzieci przedwcześnie urodzonych z niską masą urodzeniową z powodu niedoborów immunologicznych po przeprowadzeniu szczepień obserwuje się słabszą odpowiedź immunologiczną i mniejszą skuteczność serologiczną.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia przeciwciał anty-PRP w surowicy krwi u dzieci przedwcześnie urodzonych po zastosowaniu skoniugowanej szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu b (Hiberix) i uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy osiągane poziomy przeciwciał zabezpieczają przed zachorowaniem.
Materiał i metody. Oceny odporności poszczepiennej u 32 wcześniaków po podaniu szczepionki Hiberix dokonywano przy użyciu metody immunoenzymatycznej (ELISA), wykorzystując zestaw do oznaczania stężeń przeciwciał poszczepiennych przeciw Hib (BINDAZYME Human Anti Haemophilus Influenzae Enzyme Immunoassay Kit, The Binding Site, Birmingham, U.K.).
Wyniki. Stwierdzono ochronny istotny statystycznie wzrost miana przeciwciał poszczepiennych anty-PRP u 32 dzieci (100%). Nie stwierdzono znamiennych korelacji między urodzeniową masą ciała, czasem trwania ciąży a stężeniami przeciwciał osiagniętymi po szczepieniu. Wykazano natomiast istotną statystycznie zależność między urodzeniową masą ciała i czasem trwania ciąży a wyjściowymi stężeniami przeciwciał anty-PRP.
Wnioski. Wyniki badań dowodzą, że wszystkie wcześniaki osiągają po immunizacji szczepionką Hiberix ochronne poziomy przeciwciał poszczepiennych anty-PRP. Z powodu bardzo dobrej immunogeności i tolerancji zastosowanej szczepionki, powinna ona znaleźć się w obowiązującym kalendarzu szczepień ochronnych, szczególnie u dzieci przedwcześnie urodzonych.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 50-54


słowa kluczowe: odporność poszczepienna, szczepienie przeciw Hib, wcześniaki

strony: od 50 do 54szacunkowy czas pobierania pliku (104 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.