english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 1. marzec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Jakość życia u dzieci chorych na astmę oskrzelową – korelacja z badaniami czynnościowymi układu oddechowego
A. Madaj, D. Ziora, J. Kozielski, E. Więckowska

Wprowadzenie. Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia opracowany przez Juniper i wsp. ocenia wpływ astmy na codzienną aktywność dzieci. Składa się z 23 pytań obejmujących trzy domeny: objawy, ograniczenie aktywności oraz emocje.
Cel. Autorzy pracy badali korelacje pomiędzy oceną jakości życia według polskiej wersji kwestionariusza a parametrami spirometrycznymi (FVC, FEV1, PEF, MEF50, MEF25) oraz dobową zmiennością PEF u dzieci chorych na astmę.
Materiał i metody. U 32 pacjentów w wieku 7-17 lat (12 dziewcząt, 20 chłopców) ze stabilnym przebiegiem astmy wykonywano badanie spirometryczne oraz oceniano jakość życia podczas 2 wizyt w odstępach 2-tygodniowych. Pomiędzy wizytami pacjenci mierzyli codziennie szczytowy przepływ wydechowy (PEFR), notowali objawy choroby oraz zużycie szybko działających leków rozszerzających oskrzela.
Wyniki. Podczas okresu obserwacji średnie wartości parametrów spirometrycznych nie uległy znaczącej zmianie. Podobnie ocena jakości życia była prawie identyczna na wizycie 1 (6,0±0,8) i na wizycie 2 (6,1±1,0). Wartość oceny jakości życia nie korelowała z parametrami spirometrycznymi na wizycie 1. Zaobserwowano korelację pomiędzy punktową oceną jakości życia a FVC na wizycie 2 (r=0,48, p=0,011).
Analiza regresji wielokrotnej wykazała korelację pomiędzy punktową oceną jakości życia na wizycie 2 i FVC oraz zmiennością dobową PEFR podczas 2-tygodniowego okresu przed wizytą.
Wnioski. Badania czynnościowe oraz ocena jakości życia za pomocą Pediatrycznego Kwestionariusza Jakości Życia stanowią dwa różne narzędzia oceny ciężkości choroby w astmie dziecięcej, jakkolwiek zmienność dobowa PEFR może być związana z jakością życia dzieci chorych na astmę. Dla uzyskania pełnego obrazu przebiegu i ciężkości choroby wskazana jest ocena zarówno parametrów czynnościowych układu oddechowego, jak i kwestionariusza jakości życia.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 45-49


słowa kluczowe: astma, badanie czynnościowe układu oddechowego, Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia

strony: od 45 do 49szacunkowy czas pobierania pliku (92 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.