english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 1. marzec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej i stężenie cytokin IL-4, IL-10, IL-12 u dzieci z zespołem atopowego zapalenia skóry
E. Machura, B. Mazur, E. Grzywna, K. Karczewska, E. Golemiec

Wprowadzenie. Zespół atopowego zapalenie skóry (ZAZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną, w której obecne są liczne nieprawidłowości immunologiczne, takie jak: wysokie stężenie IgE, odmienna ekspresja CD23 (receptor o niskim powinowactwie dla IgE - FceRII) na limfocytach B krwi obwodowej, wzmożona ekspresja cytokin o profilu Th2 w skórze i krwi obwodowej z towarzyszącym spadkiem produkcji INF-g.
Cel pracy. Ocena ekspresji CD23 na limfocytach B we krwi obwodowej oraz surowiczego stężenia kilku cytokin: IL-4, IL-10, IL?12 u dzieci z ZAZS. Ponadto badano, czy istnieje korelacja pomiędzy badanymi parametrami a ciężkością choroby.
Materiał i metody. Badaniem objęto 44 dzieci z ZAZS (średnia wieku 8,2), w tym 13 - z lekką, 15 - z średnią i 16 - z ciężką postacią ZAZS. Grupę kontrolą stanowiło 30 zdrowych dzieci, w podobnym wieku.
Wyniki. U dzieci z ZAZS wykazano, że bezwzględna liczba limfocytów B CD23 jest wyższa niż u zdrowych (p=0,008). Nie wykazano związku pomiędzy stężeniem IgE i badanych cytokin, stopniem ciężkości ZAZS a ekspresją CD23 na limfocytach B. U dzieci z ZASZ stwierdzono znamiennie niższe stężenie IL-4 (p=0,0008) oraz istotnie wyższe stężenie IL-10 (p=0,00009), które dodatkowo korelowało z całkowitym stężeniem IgE (p=0,0066 R=0,4). Ciężkość ZAZS istotnie korelowała ze stężeniem IgE (p=0,000004, R=0,55).
Wnioski. ZAZS łączy się z wysokim stężeniem IL-10, co może mieć wpływ na obniżenie produkcji INF-g. Zwiększona liczba limfocytów B CD23 w krwi obwodowej może potwierdzać znaczenie FceRII w patogenezie ZAZS.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 39-44

słowa kluczowe: zespół atopowego zapalenia skóry, CD23, IL-4, IL-10, IL-12

strony: od 39 do 44szacunkowy czas pobierania pliku (142 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2910532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.