english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 1. marzec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Obecność roztoczy kurzu domowego w mieszkaniach chorych na całoroczny alergiczny nieżyt nosa na terenie Trójmiasta
A. Aloszko, G. Mincewicz, W. Kurowski, E. Wasilewska

Wprowadzenie. Przewlekła ekspozycja na roztocze z rodziny Pyroglyphidae prowadzi u osób uczulonych do rozwoju całorocznego alergicznego nieżytu nosa (CANN).
Cel pracy. Celem pracy była ocena ilości roztoczy kurzu domowego i poziomu ich alergenów w mieszkaniach chorych na CANN z terenu Trójmiasta oraz porównanie wybranych metod ich oznaczania.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 53 chorych na CANN uczulonych na roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae). Oznaczenie roztoczy w próbkach kurzu domowego przeprowadzono jesienią i wiosną, metodą bezpośrednią (metoda flotacyjna z użyciem chlorku metylenu), określając ich przynależność taksonomiczną oraz metodą pośrednią (Acarex Test), określając zawartość guaniny w badanych próbach kurzu.
Wyniki. Stwierdzono dominację roztoczy z rodziny Pyroglyphidae – D.far i D.pter w mieszkaniach chorych z CANN, z przewagą D.far w łóżkach. Występowanie E. maynei na terenie Trójmiasta było marginalne i stwierdzane jedynie jesienią. Dodatni wynik testu Acarex uzyskano wiosną w 72% i jesienią w 63% mieszkań. Liczba roztoczy w metodzie bezpośredniej izolacji przekroczyła wartość 100 osobników na gram kurzu wiosną odpowiednio z dywanu w 7% mieszkań i z łóżka w 17% mieszkań oraz jesienią odpowiednio z dywanu w 28% i z łóżka w 31%. D.far przeważał jesienią w łóżkach w nowym budownictwie, a D.pter w starym budownictwie. Średnia liczba D.pter/1 g kurzu wiosną w łóżkach była większa w starym budownictwie niż w nowym oraz większa w mieszkaniach wyposażonych w ogrzewanie gazowe niż w mieszkaniach z ogrzewaniem centralnym. Wyniki testu Acarex częściej wskazywały na zwiększoną ekspozycję na alergeny niż wyniki izolacji bezpośredniej.
Wnioski. Występowanie w mieszkaniach z terenu Trójmiasta podobnego poziomu roztoczy D.far i D.pter w tych samych mieszkaniach wiosną i jesienią sugeruje, że jednorazowy pomiar w ciągu roku jest wystarczający do oceny ilości roztoczy kurzu domowego.słowa kluczowe: całoroczny alergiczny nieżyt nosa (CANN), Dermatophagoides farinae (D.far), Dermatophagoides pteronyssinus (D.pter), Euroglyphus maynei (E.maynei), Pyroglyphidae, Acarex Test (Acarex)

strony: od 33 do 38szacunkowy czas pobierania pliku (96 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.