english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 9. nr 1. marzec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Diagnostyka i leczenie alergii
Testy płatkowe z atopenami w rozpoznawaniu alergii na pyłki roślin u chorych z zespołem atopowego wyprysku / zapalenia skóry
M. Kurek, E. Janowska, V. Grycmacher-Łapko

Pyłki roślin wpływają na objawy skórne u niektórych chorych z atopowym wypryskiem / zapaleniem skóry (ZAZS). Od dawna wiadomo, że ekspozycja na pyłki może być przyczyną natychmiastowych zmian rumieniowych i prawdopodobną przyczyną pojawiania się lub nasilania wyprysku. Współcześnie test naskórkowy z pyłkami roślin, połączony z oceną odczynu skóry o charakterze wyprysku (test płatkowy z atopenami - APT), proponowany jest jako metoda służąca identyfikacji tej właśnie grupy chorych. APT może być stosowany łącznie z klasycznymi metodami rozpoznawania uczuleń IgE?zależnych. Połączenie tych metod wydaje się rozwiązaniem interesującym w rozpoznawaniu uczuleń IgE-zależnych i typu opóźnionego na pyłki roślin u chorych z ZAZS. W przeciwieństwie do chorych z ZAZS i alergią pokarmową, brak tutaj możliwości oceny wyników testów punktowych (SPT), oznaczeń alergenowo-swoistych IgE (sIgE) i APT, w odniesieniu do przebiegu podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo, próby prowokacji pokarmem (DBPCFC). Istotność kliniczna uczuleń na aeroalergeny może być oceniana wyłącznie w oparciu o dane z wywiadu. W oparciu o przegląd piśmiennictwa dokonano oceny przydatności techniki APT w rozpoznawaniu uczuleń na alergeny powietrzno-pochodne, ze szczególnym uwzględnieniem pyłków roślin u chorych z ZAZS.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9słowa kluczowe: wyprysk atopowy/ zapalenie skóry, alergeny pyłków, zaostrzenia sezonowe, test płatkowy z atopenami

strony: od 3 do 9szacunkowy czas pobierania pliku (137 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.