english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 1. marzec 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
sFas nie jest markerem chorób atopowych
Sławomir Żegleń, Barbara Rogala, Tomasz Zbraniborski

Rola antygenów należących do nadrodziny receptorów związanych z czynnikiem martwicy guzów w patofizjologii atopii pozostaje niejasna. Antygeny te, w tym system receptorowy Fas (APO-1/CD95) są ściśle związane z przekazywaniem sygnału apoptozy. Istnieją dane wskazujące na obniżone stężenia formy rozpuszczalnej antygenu Fas (sFas) u chorych atopowych.
Celem pracy była ocena sFas u chorych z różną fenotypową manifestacją atopii.
Do badań włączono 56 chorych atopowych w tym: 21 pacjentów chorych na atopową, epizodyczną astmę oskrzelową, 20 chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa, 15 chorych na atopowe zapalenie skóry o łagodnym stopniu nasilenia. Grupę kontrolną (K) stanowiło 17 zdrowych osób. Stężenie sFas oznaczano metodą immunoenzymatyczną, a stężenie całkowitego i swoistych IgE (u części badanych) metodą immuno-fluorescencyjną.
Stężenie sFas we wszystkich grupach chorych było porównywalne (mediana, AS - 9000 pg/mL vs SANN - 9100 pg/mL vs AZS - 8800 pg/mL). Nie stwierdzono także znamiennej statystycznie zależności pomiędzy stężeniem sFas a stężeniem całkowitego i swoistych IgE w żadnej z analizowanych grup chorych.
Reasumując, nie wykazano, aby sFas była cechą różnicującą dla chorób atopowych.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 49-54


słowa kluczowe: choroby atopowe, sFas, apoptoza, atopic disordes, sFas, apoptosis

strony: od 49 do 54szacunkowy czas pobierania pliku (102 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.