english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 1. marzec 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych interferonem alfa
Iwona Mozer-Lisewska 1/, Wojciech Służewski 1/, Magdalena Filipowicz 1/,

Mechanizm działania interferonu-a, powszechnie stosowa-nego w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (pzw-B) u dzieci, nie jest w pełni wyjaśniony, jednak uważa się, że jest to głównie efekt immunoregulacyjny. Celem badań było ilościowe określenie zmian w populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z pzw-B leczonych IFN-a. Badaniem objęto 16 dzieci; IFN-a podawano w dawce 3 MU 3 razy w tygodniu, przez 20 tygodni. Subpopulacje limfocytów określano za pomocą cytofluorometrii przepływowej.
Stwierdzono istotny wzrost ogólnej liczby limfocytów, limfocytów T (CD3+) i limfocytów B (CD19+) w trakcie i po zakończeniu leczenia, natomiast komórki NK w tym okresie wykazywały niewielki spadek, podobnie jak stosunek CD4/CD8. W ocenie komórek aktywowanych zauważono pewien wzrost ich wartości odsetkowych, zwłaszcza postaci wczesnych, ocenianych markerem CD69, ale bez cech znamienności. Dzieci o niskich wartościach aminotransferazy alaninowej (AlAT) miały z reguły większe, choć nieznamiennie, ilości limfocytów i ich subpopulacji we krwi w porównaniu do dzieci z wysoką aktywnością tego enzymu.
Wyniki badań sugerują, że ocena immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej może być użyteczna w monitorowaniu skuteczności leczenia IFN-a u dzieci chorych na pzw-B.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 44-48słowa kluczowe: zakażenia HBV, dzieci, interferon-a, immuno-fenotyp, limfocyty, HBV infection, children, interferon alpha, immuno-phenotype, lymphocytes

strony: od 44 do 48szacunkowy czas pobierania pliku (96 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.