english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 3. wrzesień 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ przewlekłego narażenia na pył tytoniowy na stan błony śluzowej nosa
Adam Ignacak, Tomasz Guzik, Tomasz Śliwa, Monika Ścibor, Ewa Sanokowska, Grażyna Czerniawska-Mysik, Teresa Adamek-Guzik

Przewlekła inhalacja drobin tytoniu może prowadzić do zmian w obrębie błony śluzowej nosa. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wieloletnia ekspozycja zawodowa na działanie pyłu tytoniowego powoduje alergizację lub inne zmiany w błonie śluzowej nosa. Przebadano 40 pracowników przemysłu tytoniowego, 19 kobiet i 21 mężczyzn w wieku średnio 36,5ą7,6 lat. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób nie narażonych na działanie pyłu tytoniu, dobranych pod względem wieku, płci i narażenia na inne czynniki środowiskowe, w tym palenie papierosów, do grupy badanej. W obu grupach przeprowadzono wywiad chorobowy i środowiskowy w oparciu o jednolity kwestionariusz, badanie mikroskopowe wymazów z jamy nosowej, oznaczenia poziomów IgE całkowitych oraz swoistych skierowanych przeciw alergenowi liści tytoniu.
U osób pracujących w zakładach tytoniowych stwierdzono znamiennie częstsze (p=0,018) występowanie objawów ze strony jamy nosowej (40% vs. 13,3%), takich jak: zwiększony wyciek z nosa, zatkanie przewodów nosowych, świąd nosa, częste kichanie. W badaniu cytologicznym wymazów z nosa objawom tym towarzyszyły cechy uszkodzenia komórek nabłonkowych błony śluzowej (utrata migawek, metaplazja płaskonabłonkowa) związane z toksycznym lub drażniącym działaniem pyłu tytoniu. Były one obecne u 55% pracowników przemysłu tytoniowego, natomiast w grupie kontrolnej u 13,3% osób (p=0,0009). W grupie badanej nie stwierdzono obecności zwiększonej liczby eozynofilów w wymazach z nosa. Poziomy całkowitych IgE i swoistych IgE skierowanych przeciw alergenowi tytoniu nie różniły się istotnie w obu grupach.
Przeprowadzone badania wskazują, że wśród pracowników zakładów tytoniowych znamiennie częściej niż w grupie kontrolnej występują przewlekłe lub nawracające objawy ze strony jamy nosowej, które są następstwem wpływu drażniącego lub toksycznego pyłu tytoniowego, a nie są związane z alergizacją.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(3), 149-154


słowa kluczowe: błona śluzowa nosa, pył tytoniowy, alergia, IgE, cytologia, nasal mucosa, tabacco dust, allergy, IgE, cytology

strony: od 149 do 154szacunkowy czas pobierania pliku (114 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.