english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 1. marzec 2001  

2016
  tom 0. nr 1. styczeń

2015
  tom 20. nr 4. grudzień
  tom 20. nr 3. wrzesień
  tom 20. nr 2. czerwiec
  tom 20. nr 1. styczeń

2014
  tom 19. nr 4. grudzień
  tom 19. nr 3. wrzesień
  tom 19. nr 2. czerwiec
  tom 19. nr 1. marzec

2013
  tom 18. nr 4. grudzień
  tom 18. nr 3. wrzesień
  tom 18. nr 2. czerwiec
  tom 18. nr 1. marzec

2012
  tom 17. nr 4. grudzień
  tom 17. nr 3. wrzesień
  tom 17. nr 2. czerwiec
  tom 17. nr 1. marzec

2011
  tom 16. nr 4. grudzień
  tom 16. nr 3. wrzesień
  tom 16. nr 2. czerwiec
  tom 16. nr 1. marzec

2010
  tom 15. nr 4. grudzień
  tom 15. nr 3. wrzesień
  tom 15. nr 2. czerwiec
  tom 15. nr 1. marzec

2009
  tom 14. nr 4. grudzień
  tom 14. nr 3. wrzesień
  tom 14. nr 2. czerwiec
  tom 14. nr 1. marzec

2008
  tom 13. nr 4. grudzień
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2007
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2006
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2005
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2004
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2003
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2002
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2001
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2000
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

1999
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. marzec
  tom 4. nr 1. styczeń

1998
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

1997
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

1996
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

Diagnostyka i leczenie alergii
Nowe aspekty stosowania probiotyków w leczeniu alergii pokarmowej1...6
P.V.Kirjavainen
PEŁNA WERSJA W PDF    
Mechanizmy immunoterapii swoistej7...16
M. Jutel, J. Małolepszy
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Astma oskrzelowa
Znaczenie edukacji w postępowaniu z chorym na astmę13...16
Tadeusz Latoś
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Immunologia kliniczna
Rola kanałów jonowych w procesach sygnalizacyjnych limfocyta T17...23
Antonina Gawlik, Maryla Krasnowska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa wodnej zawiesiny budezonidu w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa25...31
Antoni Krzeski, Hanna Baltaziuk, Sławomir Białek, Katarzyna Białek, Anna Galewicz-Zielińska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych na pyłkowicę poddanych immunoterapii swoistej33...38
Anna Maria Rogalewska, Anna Stasiak-Barmuta
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ekspresja białek powierzchniowych na monocytach krwi obwodowej u osób z zaostrzeniem dychawicy oskrzelowej leczonych prednizonem39...43
Krzysztof Kowal, Irena Złotnik, Joanna Osada, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Objawy niepożądane w przebiegu immunoterapii przedsezonowej preparatem Pollinex®+ Rye u pacjentów uczulonych na pyłki drzew i/lub traw - badanie wieloośrodkowe45...50
Marek L. Kowalski, Krzysztof Buczyłko, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Kuna, Józef Małolepszy, Barbara Rogala, Barbara Majkowska-Wojciechowska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Związek polimorfizmu genów HLA-DRB1 z występowaniem i wykładnikami ciężkości przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów51...56
Marek L. Kowalski, Joanna Hilt, Joanna Stańczyk, Maciej Borowiec, Grzegorz Woszczek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.