english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 3. nr 2. czerwiec 1998  

2016
  tom 0. nr 1. styczeń

2015
  tom 20. nr 4. grudzień
  tom 20. nr 3. wrzesień
  tom 20. nr 2. czerwiec
  tom 20. nr 1. styczeń

2014
  tom 19. nr 4. grudzień
  tom 19. nr 3. wrzesień
  tom 19. nr 2. czerwiec
  tom 19. nr 1. marzec

2013
  tom 18. nr 4. grudzień
  tom 18. nr 3. wrzesień
  tom 18. nr 2. czerwiec
  tom 18. nr 1. marzec

2012
  tom 17. nr 4. grudzień
  tom 17. nr 3. wrzesień
  tom 17. nr 2. czerwiec
  tom 17. nr 1. marzec

2011
  tom 16. nr 4. grudzień
  tom 16. nr 3. wrzesień
  tom 16. nr 2. czerwiec
  tom 16. nr 1. marzec

2010
  tom 15. nr 4. grudzień
  tom 15. nr 3. wrzesień
  tom 15. nr 2. czerwiec
  tom 15. nr 1. marzec

2009
  tom 14. nr 4. grudzień
  tom 14. nr 3. wrzesień
  tom 14. nr 2. czerwiec
  tom 14. nr 1. marzec

2008
  tom 13. nr 4. grudzień
  tom 13. nr 3. wrzesień
  tom 13. nr 2. czerwiec
  tom 13. nr 1. marzec

2007
  tom 12. nr 4. grudzień
  tom 12. nr 3. wrzesień
  tom 12. nr 2. czerwiec
  tom 12. nr 1. marzec

2006
  tom 11. nr 4. grudzień
  tom 11. nr 3. wrzesień
  tom 11. nr 2. czerwiec
  tom 11. nr 1. marzec

2005
  tom 10. nr 4. grudzień
  tom 10. nr 3. wrzesień
  tom 10. nr 2. czerwiec
  tom 10. nr 1. marzec

2004
  tom 9. nr 4. grudzień
  tom 9. nr 3. wrzesień
  tom 9. nr 2. czerwiec
  tom 9. nr 1. marzec

2003
  tom 8. nr 4. grudzień
  tom 8. nr 3. wrzesień
  tom 8. nr 2. czerwiec
  tom 8. nr 1. marzec

2002
  tom 7. nr 4. grudzień
  tom 7. nr 3. wrzesień
  tom 7. nr 2. czerwiec
  tom 7. nr 1. marzec

2001
  tom 6. nr 4. grudzień
  tom 6. nr 3. wrzesień
  tom 6. nr 2. czerwiec
  tom 6. nr 1. marzec

2000
  tom 5. nr 4. grudzień
  tom 5. nr 3. wrzesień
  tom 5. nr 2. czerwiec
  tom 5. nr 1. marzec

1999
  tom 4. nr 4. grudzień
  tom 4. nr 3. wrzesień
  tom 4. nr 2. marzec
  tom 4. nr 1. styczeń

1998
  tom 3. nr 4. grudzień
  tom 3. nr 3. wrzesień
  tom 3. nr 2. czerwiec
  tom 3. nr 1. marzec

1997
  tom 2. nr 4. grudzień
  tom 2. nr 3. wrzesień
  tom 2. nr 2. czerwiec
  tom 2. nr 1. marzec

1996
  tom 1. nr 3. grudzień
  tom 1. nr 2. wrzesień
  tom 1. nr 1. czerwiec

Diagnostyka i leczenie alergii
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry61...65
Marta Kieć-Świerczyńska
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Alergia i pseudoalergia pokarmowa u młodzieży i osób dorosłych66...75
Michał Kurek
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Rola limfocytów Th1 i Th2 w chorobach atopowych76...80
Grażyna Józefowicz, Piotr Kuna
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Astma oskrzelowa
Leczenie przeciwzapalne w astmie oskrzelowej u dzieci81...84
Zbigniew Doniec, Ryszard Kurzawa, Zenon Bukowczan, Ahmed Ibrahim Elbousefy
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Immunologia kliniczna
Wciąż fascynujące priony85...91
Paweł P. Liberski
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Artykuły oryginalne
Uwalnianie sulfidoleukotrienów (sLT) z leukocytów pod wpływem stymulacji jadem pszczoły, jego głównym alergenem fosfolipazą A2 oraz inaktywowaną fosfolipazą A2 u pacjentów z alergią na jad pszczoły97...100
Marita Nittner-Marszalska, Józef Małolepszy, Wojciech Mędrala, Irena Kustrzeba-Wójcicka
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Polska tkanina barierowa do stosowania w prewencji uczulenia na roztocza kurzu domowego - ocena właściwości barierowych w warunkach laboratoryjnych101...108
Marek L. Kowalski, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Marzanna Jarzębska, Janina Grzegorczyk, Marian Ornat1, Grażyna Malinowska1, Zbigniew Wawrzaszek1, Stefan Brzeziński
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Wartość diagnostyczna oznaczeń białka kationowego eozynofilów (ECP) oraz mieloperoksydazy neutrofilów (MPO) w przebiegu odczynów bronchospastycznych u dzieci109...113
Alina Puchnarewicz, Jolanta Tobolczyk, Anna Płoszczuk, Jerzy Hofman
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    
Ocena korelacji między liczbą komórek kwasochłonnych w nacieku zapalnym błony śluzowej żołądka a stężeniem interleukiny 5 w surowicy krwi chorych z alergią pokarmową114...118
Zbigniew Bartuzi, Bogdan Romański, Magdalena Żbikowska-Götz
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    

Inne
Techniki komputerowe przydatne w pracy naukowej cz. III.92...95
Rafał Zieliński
STRESZCZENIE    PEŁNA WERSJA W PDF    


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.