english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 19. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Dolegliwości w jamie ustnej zgłaszane przez dzieci z astmą
Aneta Bax-Adamowicz, Anna Bręborowicz, Maria Borysewicz-Lewicka

Wprowadzenie. Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne wskazują na
występowanie dolegliwości w jamie ustnej u dzieci z astmą.
Cel pracy. Ocena występowania dolegliwości ze strony jamy ustnej
u dzieci chorych na astmę oraz próba określenia związku przyczynowego
pomiędzy ich występowaniem a czasokresem trwania choroby, stosowania
leków oraz wiekiem dziecka, w którym rozpoznano chorobę
i rozpoczęto terapię.
Materiał i metody. Badaniami objęto 64 chorych w wieku od 8 do 16 lat,
chorujących na astmę przez okres od 1 roku do 16 lat. Badanych pytano
o występowanie: suchości w jamie ustnej, nadwrażliwości zębów na
bodźce termiczne i /lub mechaniczne, samoistnego i/lub prowokowanego
krwawienia z dziąseł, foetor ex ore oraz zmian o charakterze zapalenia
lub zranień na błonie śluzowej jamy ustnej. Oceniono zależności pomiędzy
występowaniem dolegliwości w jamie ustnej a: czasokresem trwania
choroby i leczenia oraz terminem rozpoczęcia choroby i terapii.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała wysoce istotną różnicę w występowaniu
uczucia suchości i halitosis w jamie ustnej pomiędzy grupą
chorych i kontrolną, a także pomiędzy czasokresem stosowania leków
a występowaniem suchości w jamie ustnej oraz wiekiem dziecka, w którym
zaczęto stosowanie leków a odczuwaniem tej dolegliwości. Analiza
wykazała zależność pomiędzy wiekiem, w którym dziecko rozpoczęło leczenie
a odczuwaniem nadwrażliwości na bodźce termiczne. Stwierdzono
istotną statystycznie zależność pomiędzy czasokresem trwania choroby
i czasokresem stosowania leków przeciwastmatycznych a częstością
występowania krwawienia z dziąseł.
Wnioski. Astmatycy istotnie częściej skarżą się na dolegliwości ze strony
jamy ustnej, co można wiązać z czasokresem trwania choroby oraz stosowania
leków i/lub wiekiem, w którym dziecko zachorowało lub rozpoczęło
leczenia.

słowa kluczowe: astma, leczenie astmy, jama ustna, kserostomia, nadwrażliwość, asthma, asthma treatment, oral cavity, xerostoma, tooth hypersensitivity

strony: od 174 do 180szacunkowy czas pobierania pliku (77 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.