english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 19. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Czy stężenie tryptazy w surowicy krwi jest czynnikiem ryzyka rozwoju ciężkiej reakcji anafilaktycznej po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe?
Bartosz Olędzki, Ziemowit Ziętkowski, Jacek Jamiołkowski,Andrzej Szpak, Anna Bodzenta-Łukaszyk

Wstęp. U osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych stopień
ciężkości poużądleniowej reakcji anafilaktycznej może zależeć od występowania
licznych czynników ryzyka. Zależność pomiędzy podstawowym
stężeniem tryptazy a wystąpieniem reakcji anafilaktycznej został ostatnio
wykazany wśród osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych.
Cel pracy. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy stężenie
tryptazy w surowicy krwi jest czynnikiem predykcyjnym rozwoju ciężkiej
reakcji anafilaktycznej po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe?
Materiał i metody. Badaniem objęto dokumentację medyczną pacjentów
po przebytej ciężkiej reakcji systemowej (IV stopień wg Muellera)
i porównano z grupą chorych , którzy przebyli łagodną reakcję poużądleniową
(II stopień wg Muellera) (pacjenci byli hospitalizowani w celu
przeprowadzenia diagnostyki i ewentualnej kwalifikacji do immunoterapii).
Analizie poddano podstawowe stężenia tryptazy w surowicy krwi
oceniane po upływie 8-18 tygodni od ostatniego żądlenia.
Wyniki. W grupie chorych, którzy przebyli ciężką reakcję systemową,
podstawowe średnie stężenia tryptazy były istotnie wyższe w porównaniu
z chorymi, u których obserwowano łagodną reakcję poużądleniową
(11,274 ng/ml vs. 3,569 ng/ml; p<0,05).
Wniosek. Podwyższone stężenie tryptazy w surowicy krwi jest istotnym
czynnikiem ryzyka rozwoju ciężkiej reakcji anafilaktycznej po użądleniu
przez owady błonkoskrzydłe.

słowa kluczowe: alergia na jad owadów błonkoskrzydłych, tryptaza, anafilaksja,Hymenoptera venom allergy, tryptase, anaphylaxis

strony: od 170 do 173szacunkowy czas pobierania pliku (60 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.