english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 19. nr 3. wrzesień 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Objawy astmy i alergii wśród młodzieży uprawiającej wyczynowo pływanie i zapasy
Marcin Kurowski, Maria Hołdrowicz, Marek L. Kowalski

Wstęp. Częstość astmy i alergii wzrasta na przestrzeni ostatnich lat także
wśród osób wyczynowo uprawiających sport. Niektóre dyscypliny sportu
uważane są za bardziej sprzyjające powstaniu objawów tych chorób.
Cel pracy. Określenie częstości występowania klinicznych i immunologicznych
wykładników astmy i alergii w wybranych grupach młodzieży
uprawiającej sport wyczynowo.
Materiał i metody. Badaniem objęto 48 pływaków oraz 20 zapaśników
w wieku 11-18 lat. Ocena kliniczna badanych obejmowała: badanie lekarskie,
wypełnienie kwestionariusza identyfikującego sportowców wykazujących
objawy astmy i alergii (Allergy Questionnaire for Athletes,
AQUA), testy skórne z podstawowym panelem alergenów wziewnych
oraz spirometrię spoczynkową i próbę rozkurczową. Ponadto, u 14 losowo
wybranych pływaków przeprowadzono nieswoistą wziewną próbę
prowokacyjną z metacholiną.
Wyniki. Dodatnie testy skórne z co najmniej 1 alergenem stwierdzono
u 31,25% pływaków oraz 55% zapaśników. W grupie pływaków objawy
ze strony nosa występowały u 18,75%, objawy ze strony oczu u10,4%,
kaszel u 6,25% a duszność u 4,2% badanych. Wśród zapaśników objawy
ze strony nosa występowały u 15%, kaszel u 5%, a duszność u 20% sportowców.
Wartości spoczynkowe FEV1 nie różniły się istotnie między badanymi
grupami. Próba rozkurczowa była dodatnia u 18,75% pływaków
i 5% zapaśników. Różnica częstości występowania dodatniego wyniku
próby odwracalności obturacji między badanymi grupami nie była statystycznie
istotna. Spośród 9 pływaków z dodatnią próbą prowokacyjną
z metacholiną jedynie u 3 (33,3%) odnotowano dodatni wynik próby
odwracalności obturacji.
Wnioski. Regularny intensywny wysiłek fizyczny może prowadzić do
rozwoju nieswoistej nadreaktywności oskrzeli. Próba rozkurczowa oraz
wziewna próba prowokacyjna z metacholiną mają ograniczoną wartość
diagnostyczną w odniesieniu do astmy indukowanej wysiłkiem.

słowa kluczowe: stma indukowana wysiłkiem, alergia, nadreaktywność dróg oddechowych, sport wyczynowy, exercise-induced asthma, allergy, airway hyperreactivity,competitive sport performance

strony: od 165 do 169szacunkowy czas pobierania pliku (106 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.