english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza zgonów z powodu obturacyjnych chorób płuc
Jan Romantowski, Agnieszka Machut, Ewa Jassem, Marta Chełmińska, Marek Niedoszytko

Wprowadzenie. Obturacyjne choroby płuc stają się poważnym problem
zdrowotnym w większości krajów rozwiniętych. Niniejsze badanie analizuje
umieralność z powodu astmy i POChP w województwie pomorskim
w latach 2001-2008.
Cel. Ocena struktury i zmian umieralności z powodu obturacyjnych chorób
płucnych w latach 2001-2008.
Materiał i metody. Do obliczeń wykorzystano dane uzyskane z Głównego
Urzędu Statystycznego.
Wyniki. Średnia umieralność w latach 2001-2008 wyniosła dla POChP
15,35/100 000, dla astmy 1,92/1000 000. Większość zgonów z powodu
POChP miała miejsce w szpitalu (74%). Dla astmy proporcje były odwrotne
(82% zgonów miało miejsce poza szpitalem) (p<0.001). Umieralność
z powodu POChP wzrosła z 12,5/100 000 do 17,57/100 000 (p=0,0004),
podczas gdy umieralność z powodu astmy spadła (z 2,5/100 000 do
1,67/100 000) (p=0,02) w analizowanym okresie.
Wnioski. Umieralność z powodu POChP staje się istotnym problemem
zdrowotnym w województwie Pomorskim.
Summary
Introduction. Pulmonary obstructive diseases are considered as an increasing
public health issue in the majority of developed countries. The
research is an analysis of deaths caused by COPD and asthma in Pomerania
region in 2001-2008.
Aim. Assessment of structure and changes in deaths caused by pulmonary
obstructive diseases in 2001-2008.
Methods. Data obtained in the Central Statistical Office regarding COPD
and asthma were analyzed.
Results. The average mortality rate in 2001-2008 for COPD was 15.35/
100000 and for asthma 1.92/100000. Patients suffering from COPD in
most cases (74%) died in hospitals. In contrast, deaths caused by asthma
(82%) usually occurred outside health care institutions (p<0.001). The
mortality rate of COPD increased (from 12.5/100000 to 17.57/100000)
(p=0.0004), whereas the mortality caused by asthma decreased in the
analyzed period of time from 2.5/100 000 to 1.67/100 000 (p=0,02).
Conclusions. The mortality caused by chronic obstructive pulmonary diseases
has become a significant public health problem in the Pomeranian
population.

słowa kluczowe: astma, POChP, umieralność, Pomorze, zgony, asthma, COPD, mortality, Pomerania, death

strony: od 103 do 106szacunkowy czas pobierania pliku (256 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5217953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.