english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przydatność próby rozkurczowej w diagnostyce astmy u dzieci
Agata Ożarek-Hanc, Sylwia Olczak, Paweł Majak, Joanna Jerzyńska, Katarzyna Smejda, Iwona Stelmach

Wprowadzenie. Badanie spirometryczne wraz z próbą rozkurczową jest
jednym z elementów postępowania diagnostycznego i powinno być oceniane
w kontekście klinicznym.
Cel. Określenie odsetka dzieci chorych na astmę, u których w toku
diagnostyki stwierdzono znamienny wzrost FEV1 lub FVC w próbie
rozkurczowej. Ocena zależności pomiędzy wynikiem próby rozkurczowej
a danymi demograficznymi, ciężkością astmy, atopią oraz wynikami
badań dodatkowych takich jak: wyjściowa wartość FEV1, stężenie NO
w powietrzu wydychanym (FeNO), oraz surowicze stężenie całkowitej
IgE i eozynofilia.
Materiał i metody. Badanie retrospektywne przekrojowe polegające na
analizie dokumentacji medycznej pacjentów z uwzględnieniem wyników
badań spirometrycznych losowo wybranych 250 pacjentów chorych na
astmę, u których w procesie diagnostycznym wykonano próbę rozkurczową.
Wyniki. Istotny wzrost FEV1 lub FVC w próbie rozkurczowej stwierdzono
u 132 (53%) badanych pacjentów, w tym u 120 (90,1%) z obturacją
oskrzeli a u 12 (9,9%) bez obturacji oskrzeli. Spośród dzieci niespełniających
kryteriów obturacji oskrzeli 25,5% miało istotny wzrost FEV1 lub
FVC w próbie rozkurczowej. Dzieci chore na astmę ze znamienną odpowiedzią
na leki rozkurczowe charakteryzują się cięższym przebiegiem
choroby, niższą wyjściową wartością FEV1, wymagają bardziej intensywnego
leczenia oraz mają wyższe stężenie całkowitej IgE w surowicy
i wyższe stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym.
Wnioski. Wydaje się, że badanie czynnościowe przed i po przyjęciu leku
rozszerzającego oskrzela powinno być wykonywane, niezależnie od
wyniku wstępnego parametrów spirometrycznych, u wszystkich dzieci
z objawami astmy w celu rozpoznania astmy przebiegającej ze znamienną
odpowiedzią na leki rozkurczowe, gdyż ułatwia to prognozowanie
cięższego przebiegu choroby i podjęcie decyzji dotyczącej włączenia
glikokortykosteroidów.
Summary
Introduction. Lung function tests and bronchial reversibility test (BRT)
play an important role in the diagnosis of asthma in children and they
should be considered together with clinical symptoms.
Aim of the study. To determine the percentage of asthmatic children
showing a significant increase in FEV1 or FVC value during BRT. To assess
the relationship between BRT results and the demographic characteristics
of the patients, asthma severity, atopy, and the results of additional tests,
such as starting FEV1 value, NO concentration in exhaled air (FeNO), and
eosinophilia.
Materials and methods. Retrospective, cross-sectional study analyzing
medical history of patients, taking into account the results of spirometric
tests performed in random-selected 250 asthmatic patients in whom BRT
was performed as part of the diagnostic procedure.
Results. A significant increase in FEV1 or FVC in the BRT test was noted
in (132-53%) of the patients; 120 patients (90.1%) had airway obstruction
and 12 patients (9.9%) were without airway obstruction. BRT was
positive in 25.5% of the children without airway obstruction. Children
with positive BRT are characterized by lower FEV1 output value, higher
fractional exhaled nitric oxide and higher total IgE serum concentration
and require more intensive treatment for asthma.
Conclusion. The bronchial reversibility test should be performed in all
children with asthmatic symptoms, independent of baseline spirometry,
to better characterize asthma phenotype and facilitate decision to start
corticosteroid treatment.

słowa kluczowe: próba rozkurczowa, astma, dzieci, diagnostyka, bronchial reversibility test, asthma, children, diagnosis

strony: od 83 do 88szacunkowy czas pobierania pliku (209 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4314843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.