english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Rola komórek dendrytycznych w wirusowych zakażeniach układu oddechowego
Mariusz Gronkowski, Aleksandra Szczepankiewicz, Anna Bręborowicz

Komórki dendrytyczne stanowią integracyjny element układu odpornościowego
kierując rozwojem odpowiedzi immunologicznej. Celem pracy
jest przedstawienie funkcji oraz biologii różnych subpopulacji komórek
dendrytycznych w zwalczaniu zakażeń wirusowych. W pracy przeanalizowano
wpływ patogenów na aktywację różnych subpopulacji komórek
dendrytycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania komórek
dendrytycznych na pozostałe elementy układu odpornościowego
(np. makrofagi). Wywołaną przez komórki dendrytyczne odpowiedź
immunologiczną rozpatrywano pod kątem strukturalnych i funkcjonalnych
cech tych komórek. W pracy zwrócono uwagę na związek rozwoju
odpowiedzi immunologicznej z funkcją pełnioną przez komórki dendrytyczne
znajdujące się na określonym etapie dojrzałości. Scharakteryzowano
rolę komórek dendrytycznych w rozpoznaniu i prezentacji antygenów
limfocytom T, uwzględniając proces migracji do obwodowych narządów
limfoidalnych. Opisano czynniki wpływające na inicjację syntezy interferonu
(szlak białka adapterowego MyD88, szlak związany z helikazą RIG-I,
oraz szlak związany z białkiem adapterowym TRIF) oraz rolę interferonu
w odpowiedzi na infekcje wirusowe. Liczne badania nad biologią komórek
dendrytycznych dają szanse na zrozumienie patogenezy zakażeń
wirusowych układu oddechowego i opracowanie nowych środków zwalczania
tych zakażeń.
Summary
Dendritic cells, the integral element of immune system, are responsible
for immunological response. The aim of the paper is to describe the function
and biology of different subpopulations of dendritic cells in fighting
viral infections. In the paper we have analyzed the role of pathogens in
the activation of various subpopulations of dendritic cells, with focus on
the influence of dendritic cells on other elements of the immune system
(e.g. macrophages). We have analyzed the relationship between the
development and functions of dendritic cells with regard to their maturation
stage. We characterized the role of dendritic cells in identification
and presenting antigens, including their migration process, to the lymphoid
tissues. The factors determining the initiation of the synthesis of
interferon (MyD88 adaptor-protein pathway, RIG-I helicase pathway, TRIF
adaptor-protein pathway) and its role in combating viral infections have
been described. Numerous studies on the dendritic cells biology offer
an opportunity to understand the pathogenesis of viral infections in the
airways and develop novel methods to fight them.

słowa kluczowe: komórki dendrytyczne, interferon, patogeny, odpowiedź immunologiczna,dendritic cells, interferon, pathogens, immune response

strony: od 77 do 82szacunkowy czas pobierania pliku (160 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3311642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.