english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Naturalna odpowiedź immunologiczna na wirusy oddechowe
Anna Głobińska, Marek L. Kowalski

Wrodzona odpowiedź immunologiczna na wirusy jest mediowana
rozpoznaniem wirusowych komponentów przez receptory rozpoznające
wzorce, wśród których wyróżnia się m.in. receptory Toll-podobne
oraz RIG-I-podobne, stanowiące dwa główne systemy detekcji wirusów
RNA. Wyróżnia się także receptory NOD-podobne, jednak ich udział w
odpowiedzi przeciwwirusowej jest kontrowersyjny. Rozpoznanie infekcji
jest możliwe ze względu na obecność konserwatywnych struktur, określanych
mianem wzorców molekularnych związanych z patogenami.
Rozpoznanie infekcji jest możliwe ze względu na obecność konserwatywnych
struktur, określanych mianem wzorców molekularnych związanych
z patogenami. Wykrycie PAMPs indukuje reakcje zapalne skutkujące
uruchomieniem wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych, które
prowadzą do aktywacji czynników transkrypcyjnych i produkcji cytokin
prozapalnych oraz interferonów. Wirusy oddechowe takie jak rinowirus,
zakażają komórki dróg oddechowych, wywołując objawy „przeziębienia”
lub zaostrzenia astmy oskrzelowej. Z kolei takie wirusy jak np. wirus paragrypy
czy syncytialny wirus oddechowy mogą wywoływać zapalenie
oskrzelików i zapalenie płuc. Zrozumienie mechanizmów eliminacji
wirusów na poziomie molekularnym jest niezbędne dla opracowania
nowych strategii zwalczania infekcji wirusowych. Celem tej pracy jest
przedstawienie receptorów odpowiedzi nieswoistej oraz wewnątrzkomórkowych
szlaków sygnałowych, uruchamianych w trakcie odpowiedzi
immunologicznej na zakażenie wirusami oddechowymi.
Summary
Innate immune response to viruses is triggered by recognition of viral
components by pattern recognition receptors (PRRs), which include Tolllike
and RIG-I-like receptors: two major receptor systems for detecting
RNA viruses. In addition to TLRs and RLRs there are also NOD-like receptors,
but their contribution to antiviral response remains controversial.
Sensing of infection is possible due to presence of conserved microbial
structures called pathogen-associated molecular patterns (PAMPs).
Detection of PAMPs induces inflammatory reactions that initiate intracellular
signalling pathways, which leads to activation of transcription
factors and production of proinflammatory cytokines and interferons.
Respiratory viruses, like human rhinovirus, infect airway epithelial cells
and are responsible for symptoms of “common cold” and exacerbations
of bronchial asthma. Other viruses, e.g. parainfluenza virus or respiratory
syncytial virus, can cause severe respiratory disease (bronchiolitis, pneumonia).
Understanding the molecular mechanisms of immune response
to respiratory viruses at the molecular level is essential for development
of new treatment modalities against viral infections. The aim of this paper
is to review non-specific response receptors and intracellular signalling
pathways triggered during the immune response to viral respiratory
infections.

słowa kluczowe: receptory Toll-podobne, receptory RIG-I-podobne,szlaki sygnałowe, komórki nabłonkowe, wirusy oddechowe, Toll-like receptors, RIG-I-receptors, signalling pathways, epithelial cells, respiratory viruses

strony: od 66 do 76szacunkowy czas pobierania pliku (924 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1865930158[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.