english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 2. czerwiec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Wykrywanie swoistych IgE – in vivo czy in vitro?
Joanna Glück

Oznaczenie swoistych IgE jest podstawową metodą rozpoznawania
alergii zależnej od IgE. Na badania in vivo czyli testy skórne wpływa wiele
czynników, które mogą być przyczyną fałszywych wyników. Do oceny IgE
in vitro stosuje się szereg metod laboratoryjnych o różnej czułości i swoistości.
Badania te zalecane są szczególnie w sytuacjach, gdy wykonanie
testów in vivo jest niemożliwe lub niebezpieczne.
Decyzja o zastosowaniu określonej metody diagnostycznej zależy również
od konkretnej jednostki chorobowej. W alergii wziewnej zgodność
wyników testów in vivo i in vitro wynosi około 85-95%. W przypadku
alergii na leki przebiegającej z udziałem IgE wykorzystuje się obie metody.
Standaryzacja testów skórnych wraz z oceną wartości predykcyjnej
została przeprowadzona jedynie dla niektórych grup leków. Niewiele
jest komercyjnie dostępnych testów oceniających stężenie IgE. W alergii
pokarmowej diagnostyka w oparciu o oznaczanie IgE ma małe znaczenie,
gdyż złotym standardem są próby prowokacyjne. W alergii na jady
owadów błonkoskrzydłych wykorzystuje się testy skórne punktowe
i śródskórne jako metodę preferencyjną o wysokiej czułości i swoistości,
a dodatni wynik wystarcza dla potwierdzenia rozpoznania. W przypadku
ujemnego testu konieczne są badania IgE w surowicy.
Badania IgE, będące podstawą diagnostyki chorób alergicznych, mogą
być więc stosowane zamiennie lub są badaniami uzupełniającymi w zależności
od wskazaSummary
Allergen-specific IgE estimation is the fundamental diagnostic method
in the IgE-mediated allergic hypersensitivity. The in vivo procedures,
i.e., skin tests, are affected by many factors, and this may result in false
findings. A number of laboratory methods of various sensitivity and
specificity levels are used for in vitro IgE determinations. The in vitro
methods are recommended if in vivo tests are impossible to perform
or involve risk to patient’s health. The choice of the diagnostic method
depends also on the type of allergic disease.
In vivo and in vitro tests are concordant at 85-95% for typical IgEmediated
inhalant allergy. Both methods of IgE estimation are used in
drug allergy. However, the standardization of skin tests has been performed
only for few medications and only few commercial laboratory
diagnostics tests against drugs are available. In food allergy, estimation
of IgE is of little relevance and allergen provocation test is the gold
standard of the diagnostics. In Hymenoptera venom allergy, skin prick
and intradermal tests are used as a method of choice because of their
high sensitivity and specificity. The positive result of these tests is sufficient
to make a diagnosis. When skin tests are negative, in vitro serum
IgE tests are necessary.
Thus, IgE tests, that constitute the basis of allergy disease diagnostics,
may be used alternatively with the supplementary tests, depending on
the nosological indications.ń nozologicznych.


słowa kluczowe: swoiste IgE, in vivo, in vitro, alergia na leki, alergia pokarmowa, allergen-specific IgE, in vivo, in vitro, drug allergy, fodallergy, inhalant allergy, hymenoptera venom allergy

strony: od 51 do 56szacunkowy czas pobierania pliku (136 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.