english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena poziomu wiedzy studentów uczelni nie medycznej w zakresie wybranych aspektów żywienia w chorobach alergicznych
Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Kinga Topolska, Ewa Cieślik

Wprowadzenie. Odpowiedni poziom wiedzy na temat właściwego
odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dozwolonych
bądź zakazanych w diecie, stanowi niezwykle ważną kwestię w kontekście
chorób alergicznych.
Cel. Określenie stanu wiedzy studentów uczelni niemedycznej w zakresie
wybranych aspektów żywienia w chorobach alergicznych w zależności
od płci, wartości wskaźnika BMI, miejsca zamieszkania, a także sytuacji
materialnej.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 382 studentów uczelni niemedycznej,
tj. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w wieku 19-26 lat
(w tym 286 kobiet i 96 mężczyzn). Respondenci wypełnili kwestionariusz
ankiety, który zawierał pytania dotyczące informacji demograficznych,
a także wybranych aspektów żywienia w chorobach alergicznych.
Wyniki. Dla 35% badanych najbardziej alergennym produktem okazało
się mleko krowie. Zdaniem ponad 40% respondentów osobie uczulonej
na mleko krowie można podawać mleko kozie. Jednocześnie aż 33%
badanych nie wiedziało, czy osobie uczulonej na białko jaja można podawać
żółtko. Większość ankietowanych osób (65%) odpowiedziała, iż
alergia i nietolerancja nie są synonimami. Według respondentów alergikom
nie wolno spożywać m.in. ciasteczek z orzeszkami ziemnymi (32%)
a spośród deserów/przekąsek muszą unikać budyniu (28%), lodów (25%)
i chipsów (18%), a także jabłek i gruszek (8%).
Wnioski. Studenci uczelni niemedycznej wykazali się znajomością głównych
alergenów żywności. Znaczna część respondentów miała problem
z odpowiedziami na pytania związane z reakcjami krzyżowymi, szczególnie
dotyczącymi mleka i jaj. W celu skutecznej profilaktyki chorób
alergicznych niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji żywieniowej.

Summary

Introduction. Appropriate level of knowledge about proper nutrition, with special regard to food products permitted or prohibited in the diet, is a very important issue in the aspect of allergic diseases.
Aim of the study. The evaluation of knowledge of non-medical college students focused on selected aspects of nutrition in allergic diseases, depending on gender, BMI, place of residence, as well as the financial situation.
Material and methods. The study was conducted among 382 students from non-medical college, University of Agriculture in Krakow, at the age of 19-26 (286 women and 96 men). The respondents completed a questionnaire with questions on demographic information, as well as selected aspects of nutrition in allergic diseases.
Results. The studies have shown that for 35% of the students the most allergenic food product was cow’s milk. According to more than 40% of the respondents, a person who is allergic to cow’s milk can drink goat’s milk. Simultaneously, 33% of the respondents had no opinion (did not know) whether a person allergic to egg white could consume egg yolk. The level of knowledge in this area was significantly different, depending on sex and place of residence. Most respondents (65%) were confident that “allergy” and “intolerance” are not synonyms. According to the respondents, allergy sufferers are not allowed to consume (among others) cookies with peanuts (32%). From desserts/snacks they must avoid pudding (28%), ice cream (25%) and crisps (18%), as well as apples and pears (8%).
Conclusions. Non-medical university students demonstrated good knowledge of major food allergens. The respondents had problems with the answers to questions related to cross-reactions, especially for milk and eggs. For effective prevention of allergic diseases, it is necessary to promote knowledge in this field.


słowa kluczowe: wiedza, studenci, uczelnia niemedyczna, żywienie, alergia, knowledge, students, non-medical college, nutrition, allergy

strony: od 41 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (440 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:89291584[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.