english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Badanie cytologiczne łez w diagnostyce alergicznego zapalenia spojówek o etiologii zawodowej
Alicja Pas-Wyroślak, Marta Wiszniewska, Monika Kowalczyk, Jolanta Walusiak-Skorupa

Wprowadzenie. Zawodowe alergiczne zapalenie spojówek (ZAZS) jest
zagadnieniem bardzo słabo poznanym, co wynika w głównej mierze
z niedoskonałości procedur diagnostycznych. Proces diagnostyczny chorób
alergicznych o etiologii zawodowej, w tym również ZAZS, powinien
obejmować wykazanie związku przyczynowo-skutkowego z alergenami
obecnymi w środowisku pracy.
Cel. Celem pracy była ocena przydatności badania eozynofilii we łzach w
diagnostyce zawodowego alergicznego zapalenia spojówek wywołanego
uczuleniem na alergeny o dużej i małej masie cząsteczkowej.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 30 pacjentów narażonych na
różne alergeny zawodowe, badanych w Oddziale Chorób Zawodowych
z powodu podejrzenia ZAZS. U wszystkich pacjentów przeprowadzono:
badanie kwestionariuszowe, badanie przedmiotowe ogólnolekarskie
i okulistyczne; PTS z pospolitymi alergenami środowiska, oznaczanie
całkowitego poziomu przeciwciał klasy IgE i swoistą próbę prowokacyjną
z alergenami zawodowymi połączoną z oceną zmian cytologicznych we
łzach. Wykonano także PTS z alergenami zawodowymi i oznaczenie asIgE
w surowicy dla alergenów zawodowych, jeśli takie testy były dostępne.
Wyniki. U 12 pacjentów (40% grupy) swoisty test prowokacji wziewnej
z alergenami zawodowymi wywołał wzrost odsetka eozynofilów we
łzach, spełniający 5% kryterium dodatniości próby prowokacyjnej. Na
podstawie przeprowadzonego testu swoistej prowokacji wziewnej z oceną
zmian cytologicznych łez u tych osób rozpoznano alergiczne zapalenie
spojówek o etiologii zawodowej.
Wnioski. Monitorowanie składu cytologicznego łez podczas swoistej
próby prowokacyjnej ułatwia ocenę odpowiedzi ze strony oka i pozwala
na zróżnicowanie działania alergizującego i drażniącego.
Summary
Introduction. The occupational allergic conjunctivitis (OAC) is insufficiently
recognized, which is a result of insufficient diagnostic procedures.
The recognition of occupational allergic diseases, including OAC, requires
demonstrating the relationship between exposure to workplace allergens
and allergic inflammation.
Aim of the study. The aim of the study was to evaluate the usefulness
of the tears eosinophilia examination in the diagnostics of occupational
conjunctivitis due to allergy to high and low molecular weight allergens.
Material and methods. The study group comprised 30 patients suspected
of occupational allergic conjunctivitis. In all subjects questionnaire
study, as well as allergologic diagnostic tests like skin prick tests, the
evaluation of serum total and specific IgE level (if available) were performed.
Moreover, the specific inhalative challenge tests (SICT) with the
evaluation of conjunctival tear fluid were performed.
Results. SICT with occupational allergens induced significant ( 5%) eosinophil
influx in tear fluid in 12 patients (40%). OAC was recognized in
those cases, on the basis of SITC with the evaluation of conjunctival tear
fluid.
Conclusions. The monitoring of cytological changes in tear fluid during
SICT enables objective evaluation of eye response and allows differentiating
the allergic and irritant effects.

słowa kluczowe: badanie cytologiczne łez, zawodowe alergiczne zapalenie spojówek, swoista próba prowokacyjna, tears examination, occupational allergic conjunctivitis, specific allergen challenge test

strony: od 32 do 40szacunkowy czas pobierania pliku (700 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1414523126[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.