english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena wczesnej skuteczności immunoterapii alergenowej u dzieci chorych na astmę uczulonych na roztocze kurzu domowego
Agnieszka Sobocińska, Paweł Majak, Joanna Jerzyńska, Agata Ożarek-Hanc, Iwona Stelmach

Wprowadzenie. Ocena wczesnej skuteczności immunoterapii alergenowej
u dzieci chorych na astmę jest przedmiotem dyskusji. Obecnie najbardziej
miarodajną metodą oceny skuteczności tej metody leczenia jest
ocena kliniczna, która polega na analizie skali objawów i zużycia leków.
Cel. Ocena wczesnej skuteczności klinicznej immunoterapii alergenowej
u dzieci chorych na astmę uczulonych na roztocze kurzu domowego na
podstawie objawów astmy, zużycia leków kontrolujących oraz czynności
płuc.
Materiał i metody. Do badania włączono sześćdziesięcioro dzieci będących
pod opieką poradni alergologicznej z powodu astmy. Pacjenci
zostali przyporządkowani do 2 grup – otrzymującej immunoterapię alergenami
roztoczy (n=30) (grupa ITA) oraz nie otrzymującej immunoterapii
z powodu nie wyrażenia zgody na odczulanie (n=30) (grupa kontrolna).
Analizie poddano wpływ ITA na nasilenie objawów klinicznych astmy,
zużycie GKSw, czynność płuc.
Wyniki. Badanie ukończyło 58 pacjentów (30 w grupie ITA oraz 28
w grupie kontrolnej). Wykazano istotną różnicę pomiędzy grupami
w zmianie skali kontroli astmy po 12 m-cach obserwacji; w grupie kontrolnej
obserwowano wzrost punktacji w badanej skali (nasilenie dolegliwości),
w grupie ITA nie obserwowano zmian punktacji. Nie wykazano
istotnej zmiany w zakresie skali kontroli astmy wewnątrz obu badanych
grup. Nie wykazano istotnych zmian w wartościach FEV1 zarówno
wewnątrz grup, jak i pomiędzy grupami. Wykazano istotną redukcję
(mediana 50%) minimalnej dawki GKSw po 12 m-cach immunoterapii,
w grupie kontrolnej nie zaobserwowano zmian minimalnej dawki GKSw
kontrolującej objawy astmy po 12 m-cach obserwacji.
Wnioski. Zastosowana metoda immunoterapii podskórnej u dzieci chorych
na astmę uczulonych na roztocze kurzu domowego spowodowała
redukcję minimalnej dawki GKSw o połowę już po 12 m-cach leczenia.
Wynik ten potwierdza wysoką skuteczność ITA oraz jej wpływ na historię
naturalną astmy u dzieci.
Summary
Introduction. The early effects of allergen-specific immunotherapy (SIT)
in asthmatic children are still discussed. Currently the best available approach
in the study of effectiveness of SIT is the clinical evaluation based
on asthma symptoms scale and medication use.
Aim of the study. The purpose of this study was to assess the early effectiveness
of allergen immunotherapy in children with asthma allergic
to house dust mite based on asthma symptoms, asthma medication use
and lung function.
Materials and methods. Sixty children with asthma recruited from our
outpatient allergy clinic participated in the trial. All patients were allocated
into the two study groups: receiving immunotherapy with dust
allergens – the SIT group (n= 30), and not receiving immunotherapy
because of the lack of consent – control group (n=30). We analyzed the
effect of SIT on asthma symptoms, the use of ICS (inhaled corticosteroids)
and lung function.
Results. Fifty eight patients completed the study (30 from SIT group
and 28 from control group). After 12 months of immunotherapy we
observed differences in changes in asthma symptom score between two
groups; in the control group there was an increase in asthma symptom
score and no changes in SIT group. There were no changes in asthma
symptom score within groups. There were no changes in lung function
between and within groups. After 12 months of SIT, a reduction in ICS
dose, necessary to control asthma symptoms, was 50% and no changes
were observed in control group.
Conclusion. After 12 months of subcutaneous immunotherapy in asthmatic
children allergic to house dust mite there was a 50% reduction in
daily ICS dose necessary to control asthma symptoms in SIT group. The
results confirm high efficacy of SIT and its effect on natural history of
asthma in children.

słowa kluczowe: immunoterapia, astma, dzieci, immunotherapy, asthma, children

strony: od 27 do 31szacunkowy czas pobierania pliku (265 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:5418953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.